English Chủ Nhật, 26-01-2020, 09:08 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117307283
Đang online: 158

Lý Sơn có Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái

Đăng ngày: 26/12/2019; 439 lần đọc
Toành cảnh thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Lý Sơn.

Sáng 26 - 12, Ban sáng lập Hợp tác xã và gần 90 nông dân huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Lý Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Lý Sơn có chức năng cung cấp vật tư nông nghiệp, các loại nông cụ, bảo vệ thực vật, chế biến nông sản, tiêu thụ sản ph​ẩm và dịch vụ du lịch cộng đồng.

Các thành viên Hợp tác xã tự nguyện góp công sức, nguồn lực thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu chung của thành viên. Mục tiêu cao nhất của Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Lý Sơn là phát triển ngành nông nghiệp sinh thái hài hòa với môi trường thiên nhiên, góp phần đảm bảo giá trị, thương hiệu nông sản, chủ đạo là hành tỏi để nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã; đồng thời bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Lý Sơn.

Hữu Danh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích