English Thứ Ba, 25-09-2018, 06:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79364207
Đang online: 83
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Lý Sơn: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với phát triển đảng viên mới

Đăng ngày: 14/09/2018; 545 lần đọc

Đảng bộ huyện Lý Sơn có 23 tổ chức cơ sở Đảng với 833 đảng viên. Thời gian qua, huyện ủy Lý Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lý Sơn đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về công tác phát triển đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Theo đó, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Định kỳ hàng quý, Huyện uỷ tổ chức hội nghị giao ban về công tác xây dựng Đảng để nghe phản ánh từ cơ sở về công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng, kịp thời đưa ra giải pháp hiệu quả. Nhờ đó, những năm gần đây, công tác phát triển Đảng ở Lý Sơn đã có bước phát triển tích cực.

 

Đảng bộ xã An Hải hiện có 161 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng ủy xã An Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới. Cùng với đó, hằng năm, Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để kịp thời tạo điều kiện, giúp đỡ các quần chúng có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.        

 

Bí thư Đảng ủy xã An Hải, ông Lê Văn Châu, cho biết: Đảng ủy xã luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Nổi bật, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã An Hải đã kết nạp được 15 đảng viên mới, đạt trên 80% chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đội ngũ này thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, giúp bà con nhân dân thêm tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Không chỉ riêng xã An Hải, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Lý Sơn những năm gần đây đều có nhiều chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên.

 

Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy, cho biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng đều quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đều không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo gương Bác Hồ nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới…

 

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Lý Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

 

                                                                                    Anh Thư


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích