English Thứ Sáu, 16-11-2018, 19:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82422497
Đang online: 114
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Lý Sơn: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với phát triển đảng viên mới

Đăng ngày: 14/09/2018; 1110 lần đọc

Đảng bộ huyện Lý Sơn có 23 tổ chức cơ sở Đảng với 833 đảng viên. Thời gian qua, huyện ủy Lý Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lý Sơn đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về công tác phát triển đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Theo đó, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Định kỳ hàng quý, Huyện uỷ tổ chức hội nghị giao ban về công tác xây dựng Đảng để nghe phản ánh từ cơ sở về công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng, kịp thời đưa ra giải pháp hiệu quả. Nhờ đó, những năm gần đây, công tác phát triển Đảng ở Lý Sơn đã có bước phát triển tích cực.

 

Đảng bộ xã An Hải hiện có 161 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng ủy xã An Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới. Cùng với đó, hằng năm, Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để kịp thời tạo điều kiện, giúp đỡ các quần chúng có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.        

 

Bí thư Đảng ủy xã An Hải, ông Lê Văn Châu, cho biết: Đảng ủy xã luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Nổi bật, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã An Hải đã kết nạp được 15 đảng viên mới, đạt trên 80% chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đội ngũ này thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, giúp bà con nhân dân thêm tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Không chỉ riêng xã An Hải, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Lý Sơn những năm gần đây đều có nhiều chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên.

 

Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy, cho biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng đều quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đều không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo gương Bác Hồ nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới…

 

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Lý Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

 

                                                                                    Anh Thư


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích