English Thứ Sáu, 18-10-2019, 18:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110818262
Đang online: 201
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Lý Sơn: Thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo bền vững

Đăng ngày: 22/10/2018; 515 lần đọc

Trước năm 2010, vì điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên Lý Sơn là huyện có hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Từ sau ngày có điện lưới quốc gia vào tháng 9/2014, cùng với việc Huyện ủy, UBND huyện Lý Sơn luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, giúp nhiều gia đình vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ đó đã tích cực cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện Lý Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo, tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình, mục tiêu giảm nghèo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phối hợp, đôn đốc các xã trong huyện thực hiện tốt các chính sách, ch​ương trình và các biện pháp giảm nghèo. Các địa phương chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo trong nhân dân. Các xã đã tiến hành triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng. Qua khảo sát, huyện đề ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể như: Tạo điều kiện để người nghèo và hộ nghèo tiếp cận các chương trình tín dụng; hỗ trợ xây dựng nhà ở; xây dựng các mô hình sản xuất, mô hình giảm nghèo hiệu quả; hỗ trợ phương tiện sản xuất, giống cây trồng và vật nuôi kết hợp với việc tuyên truyền định hướng, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con áp dụng; ưu tiên dạy nghề cho người nghèo nhằm giải quyết việc làm, tạo việc làm mới…

 

Huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở về kỹ năng lập kế hoạch; theo dõi quản lý và đánh giá các chương trình giảm nghèo; quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, các xã triển khai hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo đến các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các biện pháp giảm nghèo bền vững.

 

Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện có trên 500 hộ nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ tiền điện theo Quyết định 60, với tổng số tiền trên 143 triệu đồng. Trên 80 con em hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/NĐ-CP của Chính phủ; nhờ đó, nhiều học sinh, sinh viên có nguy cơ phải nghỉ học được tiếp tục đến trường.

 

Ngoài ra, các hộ nghèo còn được hỗ trợ về nhà ở, trợ giúp pháp lý, vay vốn ưu đãi và hỗ trợ từ các mô hình chăn nuôi như nuôi vịt biển đại xuyên, hỗ trợ con giống trong nuôi trồng thủy sản, điều này đã và đang tạo điều kiện để các hộ dân vươn lên cải thiện cuộc sống. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó ưu tiên đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ có cơ hội việc làm, có nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Hằng năm, cùng với thực hiện Đề án 1956 đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã phối hợp với Trường Đại học thủy sản Nha Trang, Trung tâm đào tạo nghề Dung Quất,…mở hàng chục lớp dạy nghề thuyền trưởng máy trưởng tàu cá hạng tư hay các mô hình về kỹ năng về làm du lịch cộng đồng, cách bảo quản hải sản sau đánh bắt hay sản xuất hành tỏi an toàn, bền vững cho người dân địa phương, trong đó chủ yếu là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

 

Huyện cũng chỉ đạo các hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHKT mới; tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, xây dựng mô hình trình diễn như trồng tỏi sạch, an toàn và hướng dẫn cách làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhờ đó nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo đã có nghề, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như thu nhập, cải thiện cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

 

Huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi của Nhà nước để có vốn đầu tư phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi để cải tạo nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có thêm trên 200 người được giải quyết việc làm, trong đó phần lớn là người làm việc tại địa phương.

 

Với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo của huyện Lý Sơn đã đạt được kết quả quan trọng. Các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn trên 5,86%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,01%. 

 

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, huyện Lý Sơn tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các xã tiếp tục tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đồng thời thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, hướng đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân.

 

                                                           Anh Thư


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích