English Thứ Bảy, 20-07-2019, 11:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103212641
Đang online: 135

Lý Sơn: Bê tông hóa 25 tuyến đường nông thôn

Đăng ngày: 28/11/2018; 282 lần đọc

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã An Vĩnh và xã An Hải, huyện Lý Sơn đã tiếp nhận gần 272 tấn xi măng để làm đường bê tông nông thôn theo kế hoạch đăng ký.

Đến thời điểm này, An Vĩnh và An Hải đã triển khai thi công 25 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 2,7km. Trong đó An Vĩnh hoàn thành 6/6 tu​yến với chiều dài trên 1km, An Hải hoàn thành 19/19 tuyến với chiều dài gần 1,7km. Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều gia đình của 2 xã đã tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công để làm đường theo đúng tiêu chí.

 

Việc hoàn thành tiêu chí đường giao thông sẽ giúp xã điểm An Hải về đích nông nông mới cuối năm 2018, An Vĩnh về đích nông thôn mới vào năm 2019.

 

                 Hữu Danh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích