English Thứ Bảy, 20-04-2019, 08:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92322240
Đang online: 144

Lý Sơn: An Hải đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

Đăng ngày: 12/04/2019; 911 lần đọc

Sáng 12-4, xã An Hải, huyện Lý Sơn long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Lý Sơn.

An Hải có 3 thôn, 09 khu dân cư, với 2.489 hộ/9156 nhân khẩu, trong đó có 87% người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp, số còn lại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, du lịch.

 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “lấy sức dân mà lo cho dân”, chương trình xây dựng NTM ở An Hải đã huy động được trên 120 tỷ đồng để đầu tư. Hiện nay, toàn xã có trên 24 km đường giao thông từ trung tâm xã đến huyện, các tuyến đường trục thôn và đường liên thôn, khu dân cư được bê tông hóa, hơn 3km đường chính nội đồng được cứng hóa, gần 2 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho nhân dân trong xã thúc đẩy phát triển sản xuất; tạo thuận lợi cho các cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

 

Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,9 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo hướng đa chiều còn gần 8%, tỷ lệ người dân trong độ tuổi có việc làm chiếm trên 95,3%, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%. Có trên 95,7% số  hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 97,5% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100 % diện tích đất có nguồn nước tưới tiêu 100% số hộ dân được sử dụng nguồn điện lưới sinh hoạt, sản xuất. . . Đời sống, sản xuất, thu nhập của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

 

                                                                             Anh Thư


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích