English Thứ Hai, 17-06-2019, 23:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99111929
Đang online: 145

Lý Sơn: An Hải đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

Đăng ngày: 12/04/2019; 949 lần đọc

Sáng 12-4, xã An Hải, huyện Lý Sơn long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Lý Sơn.

An Hải có 3 thôn, 09 khu dân cư, với 2.489 hộ/9156 nhân khẩu, trong đó có 87% người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp, số còn lại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, du lịch.

 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “lấy sức dân mà lo cho dân”, chương trình xây dựng NTM ở An Hải đã huy động được trên 120 tỷ đồng để đầu tư. Hiện nay, toàn xã có trên 24 km đường giao thông từ trung tâm xã đến huyện, các tuyến đường trục thôn và đường liên thôn, khu dân cư được bê tông hóa, hơn 3km đường chính nội đồng được cứng hóa, gần 2 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho nhân dân trong xã thúc đẩy phát triển sản xuất; tạo thuận lợi cho các cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

 

Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,9 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo hướng đa chiều còn gần 8%, tỷ lệ người dân trong độ tuổi có việc làm chiếm trên 95,3%, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%. Có trên 95,7% số  hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 97,5% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100 % diện tích đất có nguồn nước tưới tiêu 100% số hộ dân được sử dụng nguồn điện lưới sinh hoạt, sản xuất. . . Đời sống, sản xuất, thu nhập của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

 

                                                                             Anh Thư


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích