English Thứ Sáu, 24-05-2019, 08:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95876569
Đang online: 208

Lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Đăng ngày: 29/11/2018; 538 lần đọc

Thực hiện Công văn số 11479/VPCP-KSTT ngày 24/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể phân cấp cho tỉnh Quảng Ngãi quyết định (phân cấp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành quyết định); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể giao tiếp nhận hộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ cho Bộ, ngành Trung ương quyết định giải quyết.

Thống kê danh mục TTHC hiện đang được thực hiện liên thông giữa địa phương với Bộ, ngành Trung ương, gồm: TTHC tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, xác nhận tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương có lấy ý kiến, thẩm tra, xác nhận của Bộ, ngành Trung ương.

 

Giao các ngành: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích