English Chủ Nhật, 22-09-2019, 07:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109323445
Đang online: 190

Lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Đăng ngày: 29/11/2018; 591 lần đọc

Thực hiện Công văn số 11479/VPCP-KSTT ngày 24/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể phân cấp cho tỉnh Quảng Ngãi quyết định (phân cấp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành quyết định); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể giao tiếp nhận hộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ cho Bộ, ngành Trung ương quyết định giải quyết.

Thống kê danh mục TTHC hiện đang được thực hiện liên thông giữa địa phương với Bộ, ngành Trung ương, gồm: TTHC tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, xác nhận tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương có lấy ý kiến, thẩm tra, xác nhận của Bộ, ngành Trung ương.

 

Giao các ngành: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích