English Thứ Tư, 17-07-2019, 20:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102902097
Đang online: 148

Lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Đăng ngày: 29/11/2018; 564 lần đọc

Thực hiện Công văn số 11479/VPCP-KSTT ngày 24/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể phân cấp cho tỉnh Quảng Ngãi quyết định (phân cấp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành quyết định); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể giao tiếp nhận hộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ cho Bộ, ngành Trung ương quyết định giải quyết.

Thống kê danh mục TTHC hiện đang được thực hiện liên thông giữa địa phương với Bộ, ngành Trung ương, gồm: TTHC tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, xác nhận tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương có lấy ý kiến, thẩm tra, xác nhận của Bộ, ngành Trung ương.

 

Giao các ngành: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích