English Thứ Hai, 20-08-2018, 12:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77243000
Đang online: 114
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành

Đăng ngày: 11/01/2018; 452 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Dinh tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, với diện tích khoảng 8,97ha.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở T​ài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Nghĩa Hành và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, các chủ trương của cấp thẩm quyền liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình tại khu vực này để tránh chồng lấn và hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh trong việc khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất dự án Khu dân cư Đồng Dinh, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

​B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích