English Thứ Sáu, 24-02-2017, 13:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 55407234
Đang online: 101

Công bố thông tin

Lập dự án đầu tư Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh

Đăng ngày: 05/01/2017; 197 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất về chủ trương cho Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam (MIV) tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam (MIV) trong việc lập, hoàn chỉnh dự án và tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 30/01/2017.

 

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết về liên kết đầu tư, quản lý và điều hành Khu Dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc hoàn thành hồ sơ thủ tục cần thiết và tổ chức thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

 

                                                                 Thanh Hằng

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp luật ngày 22/6/2015, trình UBND tỉnh trước ngày 02/3/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1247/BNN-KTHT ngày 10/02/2017, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh trước ngày 02/3/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích