English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72692118
Đang online: 140

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Công Phương

Đăng ngày: 16/05/2018; 64 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Công Phương (12/9/1888-12/9/2018)

Mục đích nhằm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những c​ống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Công Phương đối với cách mạng Việt Nam, qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

Đồng thời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Công Phương để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành tự do độc lập cho dân tộc.

 

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Quảng Ngãi trong truyền thống cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đến với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

 

Thời gian tổ chức Lễ vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/9/2018, tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Công Phương (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành).

                                                                         M.Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh