English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85793346
Đang online: 107
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Công Phương

Đăng ngày: 16/05/2018; 126 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Công Phương (12/9/1888-12/9/2018)

Mục đích nhằm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những c​ống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Công Phương đối với cách mạng Việt Nam, qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

Đồng thời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Công Phương để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành tự do độc lập cho dân tộc.

 

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Quảng Ngãi trong truyền thống cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đến với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

 

Thời gian tổ chức Lễ vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/9/2018, tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Công Phương (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành).

                                                                         M.Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích