English Thứ Năm, 18-07-2019, 07:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102959200
Đang online: 164
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Ký lại hợp đồng lao động với các lao động đang làm công việc theo Nghị định 68

Đăng ngày: 11/07/2019; 838 lần đọc

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019), UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Theo đó, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện ký lại hợp đồng với các cá nhân đang hợp đồng các công việc theo Điều 1 Nghị định ​68/2000 (Bảo vệ, lái xe, vệ sinh, bảo trì hệ thống điện, …); mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức hiện hưởng.

 

Điều kiện ký lại hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị phải có nhu cầu và phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Sở Nội vụ không thỏa thuận hợp đồng các loại công việc Lái xe, bảo vệ, tạp vụ … mà thẩm quyền ký hợp đồng lao động loại này thuộc về người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000: Ngoài quỹ lương hằng năm của cơ quan, đơn vị; đối với cơ quan hành chính thì kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ lương hằng năm của đơn vị.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu của đơn vị mình và vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện ký lại hợp đồng lao động Nghị định 68 theo thẩm quyền.

 

                                                              HV

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích