English Thứ Bảy, 21-09-2019, 07:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109253381
Đang online: 206
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Ký lại hợp đồng lao động với các lao động đang làm công việc theo Nghị định 68

Đăng ngày: 11/07/2019; 1142 lần đọc

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019), UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Theo đó, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện ký lại hợp đồng với các cá nhân đang hợp đồng các công việc theo Điều 1 Nghị định ​68/2000 (Bảo vệ, lái xe, vệ sinh, bảo trì hệ thống điện, …); mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức hiện hưởng.

 

Điều kiện ký lại hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị phải có nhu cầu và phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Sở Nội vụ không thỏa thuận hợp đồng các loại công việc Lái xe, bảo vệ, tạp vụ … mà thẩm quyền ký hợp đồng lao động loại này thuộc về người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000: Ngoài quỹ lương hằng năm của cơ quan, đơn vị; đối với cơ quan hành chính thì kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ lương hằng năm của đơn vị.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu của đơn vị mình và vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện ký lại hợp đồng lao động Nghị định 68 theo thẩm quyền.

 

                                                              HV

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích