English Thứ Hai, 17-06-2019, 22:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99109442
Đang online: 173
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Ký kết Chương trình phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật vềBảo hiểm xã hội

Đăng ngày: 13/04/2019; 1214 lần đọc

Chiều 12-4, tại Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Bảo hiểm xã hội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2024.

Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; tổ chức tập huấn chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, tuyên truyền Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7); phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...Thảo luận tại lễ ký kết, các đại biểu thống nhất với các nội dung ký kết do 02 bên dự thảo, việc ký kết được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và triển khai thực hiện ngay trong quý II/2019.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nhất là Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm Y tế hộ gia đình.

​N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích