English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82559884
Đang online: 139
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 11/07/2018; 852 lần đọc

Báo cáo do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Trọng trình bày tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII cho thấy, trong năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 4.300 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2018, giải ngân đạt khoảng 1.843 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch (cùng kỳ năm 2017 là 34%). Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.310 tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương 533 tỷ đồng, bằng 34,3% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân khai tất cả các nguồn vốn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (72%), UBND huyện Tư Nghĩa (85%), UBND TP Quảng Ngãi (79%), UBND huyện Ba Tơ (74%), UBND huyện Sơn Tây (69%). Bên cạnh đó vẫn còn một số chủ đầu tư mặc dù đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng giá trị giải ngân còn thấp.

 

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, tổ chức trực báo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

 

Về nguồn vốn khai thác quỹ đất, yêu cầu QISC tích cực phối hợp với UBND thành phố, các Sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Công ty quản lý để triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ.

 

Đối với nguồn vốn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, yêu cầu UBND 14 huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án chuyển tiếp; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục các dự án khởi công mới để sớm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

nb5-11072018.jpg
Thi công cầu Cửa Đại, một trong 6 dự án trọng điểm năm 2018

 

Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu: Kế hoạch năm 2018 được giao cho 18 dự án chuyển tiếp, đến nay giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đến 31/01/2019, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 04 công trình trong năm 2018.

 

Vốn nước ngoài (ODA): Để giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn trung ương giao, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án cơ sở hạ tầng, các hợp phần sinh kế thuộc dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-Tây Nguyên, đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2018 trước tháng 10/2018;

 

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 kéo dài sang năm 2018, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thanh toán cho các đơn vị thi công, trường hợp dự án hết nhu cầu sử dụng thì khẩn trương đề xuất UBND tỉnh điều chuyển qua các dự án khác có nhu cầu, cơ bản giải ngân 100% trong quý III/2018.

 

Đối với kế hoạch vốn cải cách tiền lương năm 2014 kéo dài sang năm 2018 là 230,102 tỷ đồng: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất tại cuộc họp chiều ngày 31/6/2018 (Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền để các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để kịp thời giải ngân cho các nhà thầu.

 

P.V-VN

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích