English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87073564
Đang online: 110
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 11/07/2018; 955 lần đọc

Báo cáo do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Trọng trình bày tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII cho thấy, trong năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 4.300 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2018, giải ngân đạt khoảng 1.843 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch (cùng kỳ năm 2017 là 34%). Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.310 tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương 533 tỷ đồng, bằng 34,3% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân khai tất cả các nguồn vốn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (72%), UBND huyện Tư Nghĩa (85%), UBND TP Quảng Ngãi (79%), UBND huyện Ba Tơ (74%), UBND huyện Sơn Tây (69%). Bên cạnh đó vẫn còn một số chủ đầu tư mặc dù đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng giá trị giải ngân còn thấp.

 

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, tổ chức trực báo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

 

Về nguồn vốn khai thác quỹ đất, yêu cầu QISC tích cực phối hợp với UBND thành phố, các Sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Công ty quản lý để triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ.

 

Đối với nguồn vốn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, yêu cầu UBND 14 huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án chuyển tiếp; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục các dự án khởi công mới để sớm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

nb5-11072018.jpg
Thi công cầu Cửa Đại, một trong 6 dự án trọng điểm năm 2018

 

Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu: Kế hoạch năm 2018 được giao cho 18 dự án chuyển tiếp, đến nay giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đến 31/01/2019, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 04 công trình trong năm 2018.

 

Vốn nước ngoài (ODA): Để giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn trung ương giao, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án cơ sở hạ tầng, các hợp phần sinh kế thuộc dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-Tây Nguyên, đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2018 trước tháng 10/2018;

 

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 kéo dài sang năm 2018, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thanh toán cho các đơn vị thi công, trường hợp dự án hết nhu cầu sử dụng thì khẩn trương đề xuất UBND tỉnh điều chuyển qua các dự án khác có nhu cầu, cơ bản giải ngân 100% trong quý III/2018.

 

Đối với kế hoạch vốn cải cách tiền lương năm 2014 kéo dài sang năm 2018 là 230,102 tỷ đồng: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất tại cuộc họp chiều ngày 31/6/2018 (Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền để các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để kịp thời giải ngân cho các nhà thầu.

 

P.V-VN

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích