English Chủ Nhật, 22-07-2018, 14:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75821722
Đang online: 77
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 11/07/2018; 406 lần đọc

Báo cáo do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Trọng trình bày tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII cho thấy, trong năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 4.300 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2018, giải ngân đạt khoảng 1.843 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch (cùng kỳ năm 2017 là 34%). Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.310 tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương 533 tỷ đồng, bằng 34,3% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân khai tất cả các nguồn vốn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (72%), UBND huyện Tư Nghĩa (85%), UBND TP Quảng Ngãi (79%), UBND huyện Ba Tơ (74%), UBND huyện Sơn Tây (69%). Bên cạnh đó vẫn còn một số chủ đầu tư mặc dù đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng giá trị giải ngân còn thấp.

 

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, tổ chức trực báo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

 

Về nguồn vốn khai thác quỹ đất, yêu cầu QISC tích cực phối hợp với UBND thành phố, các Sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Công ty quản lý để triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ.

 

Đối với nguồn vốn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, yêu cầu UBND 14 huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án chuyển tiếp; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục các dự án khởi công mới để sớm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

nb5-11072018.jpg
Thi công cầu Cửa Đại, một trong 6 dự án trọng điểm năm 2018

 

Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu: Kế hoạch năm 2018 được giao cho 18 dự án chuyển tiếp, đến nay giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đến 31/01/2019, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 04 công trình trong năm 2018.

 

Vốn nước ngoài (ODA): Để giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn trung ương giao, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án cơ sở hạ tầng, các hợp phần sinh kế thuộc dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-Tây Nguyên, đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2018 trước tháng 10/2018;

 

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 kéo dài sang năm 2018, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thanh toán cho các đơn vị thi công, trường hợp dự án hết nhu cầu sử dụng thì khẩn trương đề xuất UBND tỉnh điều chuyển qua các dự án khác có nhu cầu, cơ bản giải ngân 100% trong quý III/2018.

 

Đối với kế hoạch vốn cải cách tiền lương năm 2014 kéo dài sang năm 2018 là 230,102 tỷ đồng: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất tại cuộc họp chiều ngày 31/6/2018 (Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền để các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để kịp thời giải ngân cho các nhà thầu.

 

P.V-VN

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích