English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87073437
Đang online: 114
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực

Đăng ngày: 11/07/2018; 360 lần đọc

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết liệt, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai nhiệm vụ, bức tranh tổng thể kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm cho thấy những tín hiệu tích cực và triển vọng phát triển cho 6 tháng cuối năm, qua đó khẳng định hướng đi, giải pháp và sự nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua.

Ngay sau phát biểu khai mạc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đ​ốc  Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô văn Trọng đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

Những tín hiệu tích cực khả quan và triển vọng phát triển

 

Báo cáo cho thấy, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,23%; Công nghiệp duy trì tăng trưởng cao 16,6%; Nông, lâm, thủy sản, kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển ổn định trong điều kiện gặp không ít khó khăn với mức tăng 3,78%, chủ trương sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh.

 

Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá đạt 7,14% và có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245,5 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 54,6% kế hoạch năm.

 

Thu ngân sách nhà nước đạt 8.350 tỷ đồng, vượt 4,3% so với cùng kỳ.

 

Chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và kế hoạch số 125-KH/TU của Tỉnh ủy như hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với chính quyền, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong ngành y tế và giáo dục... đã và đang có hiệu quả trong thực tiễn.

 

Kết cấu hệ thống hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, dần hoàn thiện là động lực tăng trưởng kinh tế bền vững. Đã triển khai thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch; bố trí vốn để đầu tư nhiều dự án lớn để phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, lãnh đạo tỉnh, các ngành chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 49 dự án, tăng 30 dự án so với cùng kỳ năm 2017, tổng số vốn đăng ký 5.752 tỷ đồng. Đến 24/5/2018, có 432 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chủ trương phát triển bảo hiểm y tế được quan tâm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,23%. Các chính sách giảm nghèo, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đời sống người dân có mặt cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

 

Những kết quả trên là tín hiệu rất lạc quan, đầy triển vọng cho sự phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn không ít hạn chế, đó là tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư còn chậm. Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản còn bất cập. Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính công cấp tỉnh ở mức thấp so với trung bình của cả nước,...

 

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới không tăng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù đã được tập trung chỉ đạo, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm,... 

 

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên đã được triển khai từ đầu năm, UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có kết quả đánh giá còn hạn chế. Thực hiện có hiệu quả mô hình “cà phê doanh nhân và khởi nghiệp” định kỳ hàng tháng; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 01 quý/lần.

 

Kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Hỗ trợ chủ đầu tư triển khai xây dựng các dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn trên địa bàn KKT Dung Quất. Kiểm tra, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tổ chức trực báo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án; Chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018; Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Kiểm tra, quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

 

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

 

P.V-VN


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích