English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82559827
Đang online: 140
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực

Đăng ngày: 11/07/2018; 319 lần đọc

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết liệt, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai nhiệm vụ, bức tranh tổng thể kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm cho thấy những tín hiệu tích cực và triển vọng phát triển cho 6 tháng cuối năm, qua đó khẳng định hướng đi, giải pháp và sự nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua.

Ngay sau phát biểu khai mạc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đ​ốc  Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô văn Trọng đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

Những tín hiệu tích cực khả quan và triển vọng phát triển

 

Báo cáo cho thấy, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,23%; Công nghiệp duy trì tăng trưởng cao 16,6%; Nông, lâm, thủy sản, kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển ổn định trong điều kiện gặp không ít khó khăn với mức tăng 3,78%, chủ trương sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh.

 

Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá đạt 7,14% và có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245,5 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 54,6% kế hoạch năm.

 

Thu ngân sách nhà nước đạt 8.350 tỷ đồng, vượt 4,3% so với cùng kỳ.

 

Chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và kế hoạch số 125-KH/TU của Tỉnh ủy như hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với chính quyền, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong ngành y tế và giáo dục... đã và đang có hiệu quả trong thực tiễn.

 

Kết cấu hệ thống hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, dần hoàn thiện là động lực tăng trưởng kinh tế bền vững. Đã triển khai thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch; bố trí vốn để đầu tư nhiều dự án lớn để phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, lãnh đạo tỉnh, các ngành chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 49 dự án, tăng 30 dự án so với cùng kỳ năm 2017, tổng số vốn đăng ký 5.752 tỷ đồng. Đến 24/5/2018, có 432 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chủ trương phát triển bảo hiểm y tế được quan tâm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,23%. Các chính sách giảm nghèo, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đời sống người dân có mặt cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

 

Những kết quả trên là tín hiệu rất lạc quan, đầy triển vọng cho sự phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn không ít hạn chế, đó là tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư còn chậm. Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản còn bất cập. Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính công cấp tỉnh ở mức thấp so với trung bình của cả nước,...

 

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới không tăng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù đã được tập trung chỉ đạo, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm,... 

 

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên đã được triển khai từ đầu năm, UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có kết quả đánh giá còn hạn chế. Thực hiện có hiệu quả mô hình “cà phê doanh nhân và khởi nghiệp” định kỳ hàng tháng; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 01 quý/lần.

 

Kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Hỗ trợ chủ đầu tư triển khai xây dựng các dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn trên địa bàn KKT Dung Quất. Kiểm tra, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tổ chức trực báo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án; Chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018; Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Kiểm tra, quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

 

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

 

P.V-VN


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích