English Thứ Sáu, 22-06-2018, 08:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74113922
Đang online: 155
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XII: Thảo luận, thông qua các đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình

Đăng ngày: 13/07/2017; 742 lần đọc
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đỗ Minh Hải
Tiếp tục ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 13-7, HĐND tỉnh tiếp tục dành thời gian thảo luận, thông qua các đề án, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đỗ Minh Hải đã trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Tờ trình, danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất (thuộc khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) trong năm 2017 là 137 công trình, dự án, với tổng diện tích 441,98 ha.

 

Danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ (quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) trong năm 2017 là 60 công trình, dự án, với tổng diện tích 223,76 ha. Trong đó, đất lúa 39,33 ha; đất rừng phòng hộ 2,36 ha.

 

HĐND tỉnh thống nhất thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ như Tờ trình của UBND tỉnh. Riêng danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất (137 công trình, dự án), có 4 công trình, dự án không đủ điều kiện nên HĐND tỉnh đề nghị đưa ra khỏi danh mục 4 công trình, dự án này, giao UBND trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua để thực hiện khi đủ điều kiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

 

Cũng trong sáng nay, Giám dốc Sở Xây dựng Nguyễn Phong đã trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

 nb1372017-HDND-NPhong.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phong​

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gồm 3 loại khoáng sản chính là đá, cát sỏi lòng sông, đất đồi. Trong giai đoạn 2017-2025, Quy hoạch 67 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích khoảng 987,28 ha; 95 mỏ cát sỏi lòng sông, tổng diện tích khoảng 1.239,3 ha và 128 mỏ đất đồi làm vật liệu xây dựng thông thường, tổng diện tích khoảng 1.825,29 ha. Riêng các mỏ đất phục vụ cho công trình thủy lợi và giao thông, UBND tỉnh sẽ trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất để triển khai thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể chưa có trong quy hoạch này.

 

Giai đoạn 2026 – 2030: Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong giai đoạn này sẽ tiếp tục đánh giá đưa vào quy hoạch những điểm mỏ còn trữ lượng ở giai đoạn 2017- 2025, đồng thời trong quá trình thực hiện sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu cho ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Các khu vực cấm hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sẽ thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

HĐND tỉnh thống nhất với báo cáo thuyết minh và dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình, tuy nhiên cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với quy định, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện Quy hoạch sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua.

 

P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích