English Thứ Ba, 21-05-2019, 10:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95581355
Đang online: 205
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kinh tế 2 tháng đầu năm chuyển biến tích cực

Đăng ngày: 09/03/2019; 494 lần đọc

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong 02 tháng đầu năm  tiếp tục tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu vận tải, doanh thu hoạt động lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống,...

Nhiều lĩnh vực tăng khá

 

Về giá trị sản xuất công nghiệp, trong 02 tháng đầu năm 2019, ước đạt 19.125,8 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì tăng 0,74%. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 15.636,7 tỷ đồng, tăng 3,4%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.559,1 tỷ đồng, tăng 1,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 930 tỷ đồng, giảm 1,8%. Riêng trong tháng 02/2019, ước đạt 8.974,9 tỷ đồng.

 

Đối với lĩnh vực thương mại – dịch vụ cũng tăng khá trong 2 tháng đầu năm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.028 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Riêng trong tháng 2, ước đạt 4.453,7 tỷ đồng, tăng 7,46% so với tháng cùng kỳ năm trước.

nb2-09032019.jpg
Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục chiếm ưu thế

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao, 2 tháng đầu năm ước đạt 92,1 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, kim ngạch xuất khẩu có vốn trong nước đạt 55,8 triệu USD, tăng 6,6%; kim ngạch xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,3 triệu USD, tăng 108,5%.

 

Cũng trong 02 tháng đầu năm, nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán tăng cao nên doanh thu hoạt động vận tải cũng tăng khá, ước đạt 713,6 tỷ đồng, tăng 26,14% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, vận tải hành khách tăng 12,03%; vận tải hàng hóa tăng 32,55%; dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 34,26%.

 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 2 tháng ước đạt 3.513 tỷ đồng, bằng 118,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, thu nội địa đạt 2.863 tỷ đồng, bằng 103,2%; thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 651 tỷ đồng, bằng 326,9%. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 932 tỷ đồng.

 

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chế độ chính sách an sinh xã hội của Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

 

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

 

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nghiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

 

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 13 (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2019). Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân; nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới; phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Xây dựng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025; chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2025. Khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để kịp thời hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng.

 

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Kiên quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính, những điều kiện kinh doanh mới trái quy định. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư.

 

Tổ chức các ngày Lễ, Kỷ niệm của đất nước và địa phương: Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Ngày khởi nghĩa Ba Tơ, Tưởng niệm 51 năm Ngày thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 – 16/3/2019). Hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019),…

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích