English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071814
Đang online: 126
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kinh tế - xã hội Quảng ngãi năm 2018: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Đăng ngày: 06/12/2018; 452 lần đọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

Trong khuôn khổ chương trình làm việc phiên khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, sáng 06-12, Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. 

Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch. Nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GRDP tăng 8,5%, đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 114.107 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017, vượt 2,4% so với kế hoạch. Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 46 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 10.056 tỷ đồng, có 11 dự án FDI với vốn đăng ký 33,77 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 370 triệu USD, tăng gần 16%.

 

Nông nghiệp tiếp tục phát triển, xây dựng nông thôn  mới được quan tâm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2%. Trong năm, đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đăng ký hơn 324 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đang trình Thủ Tướng Chính Phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn  kiểu mẫu.

nb5-06122018.jpg
Trong năm, đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao 


Thu ngân sách và huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng hơn 19.825, 67 tỷ đồng, đạt gần  133% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 29.594 tỷ đồng. Đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Đã cấp phép đầu tư cho 99 dự án trong nước với vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng, trong năm có 14 dự án đi vào hoạt động. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Kinh tế miền núi tiếp tục phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo miền núi giảm còn 31,7%, giảm hơn 5% so với năm 2017.

 

Văn hóa, xã hội  có bước tiến đáng kể. Thực hiện tốt chính sách xã hội, an sinh xã hội. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%. Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.  Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Tổ chức bộ máy, cán bộ từng bước được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả  quản lý, điều hành của chính quyền, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội có chuyển biến tích cực. Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế này.

nb6-06122018.jpg
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 


Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi chọn chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc“. Các chỉ tiêu chủ yếu đó là, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ  6,5-7% (nếu Nhà máy lọc dầu hoạt động 100% công suất thiết kế 6,5 triệu tấn). Tốc độ tăng GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 12-12,5%. GRDP bình quân đầu người: 63 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: khoảng 30.000-32.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 19.820 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu là 560 tỷ đồng. Có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: bậc Mầm non: 40,19%; bậc Tiểu học: 73,02 %; bậc Trung học cơ sở: 71,86%; bậc Trung học phổ thông: 57,89%. Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 27,3%; số bác sỹ/vạn dân là 6,8 bác sỹ. Xây dựng xã phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%. Trong đó có 55% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp khoảng 1.700 đảng viên.

 

Để  đạt được mục tiêu, chỉ tiêu này, Tỉnh ủy đã đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế; 7 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa, xã hội, thông tin-truyền thông, khoa học- công nghệ, tài nguyên và môi trường; 06 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể và các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; công tác nội chính, đối ngoại.

 

                                                                             Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích