English Thứ Sáu, 14-12-2018, 19:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83978370
Đang online: 118
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kinh tế - xã hội Quảng ngãi năm 2018: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Đăng ngày: 06/12/2018; 405 lần đọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

Trong khuôn khổ chương trình làm việc phiên khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, sáng 06-12, Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. 

Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch. Nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GRDP tăng 8,5%, đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 114.107 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017, vượt 2,4% so với kế hoạch. Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 46 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 10.056 tỷ đồng, có 11 dự án FDI với vốn đăng ký 33,77 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 370 triệu USD, tăng gần 16%.

 

Nông nghiệp tiếp tục phát triển, xây dựng nông thôn  mới được quan tâm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2%. Trong năm, đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đăng ký hơn 324 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đang trình Thủ Tướng Chính Phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn  kiểu mẫu.

nb5-06122018.jpg
Trong năm, đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao 


Thu ngân sách và huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng hơn 19.825, 67 tỷ đồng, đạt gần  133% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 29.594 tỷ đồng. Đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Đã cấp phép đầu tư cho 99 dự án trong nước với vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng, trong năm có 14 dự án đi vào hoạt động. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Kinh tế miền núi tiếp tục phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo miền núi giảm còn 31,7%, giảm hơn 5% so với năm 2017.

 

Văn hóa, xã hội  có bước tiến đáng kể. Thực hiện tốt chính sách xã hội, an sinh xã hội. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%. Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.  Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Tổ chức bộ máy, cán bộ từng bước được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả  quản lý, điều hành của chính quyền, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội có chuyển biến tích cực. Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế này.

nb6-06122018.jpg
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 


Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi chọn chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc“. Các chỉ tiêu chủ yếu đó là, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ  6,5-7% (nếu Nhà máy lọc dầu hoạt động 100% công suất thiết kế 6,5 triệu tấn). Tốc độ tăng GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 12-12,5%. GRDP bình quân đầu người: 63 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: khoảng 30.000-32.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 19.820 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu là 560 tỷ đồng. Có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: bậc Mầm non: 40,19%; bậc Tiểu học: 73,02 %; bậc Trung học cơ sở: 71,86%; bậc Trung học phổ thông: 57,89%. Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 27,3%; số bác sỹ/vạn dân là 6,8 bác sỹ. Xây dựng xã phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%. Trong đó có 55% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp khoảng 1.700 đảng viên.

 

Để  đạt được mục tiêu, chỉ tiêu này, Tỉnh ủy đã đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế; 7 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa, xã hội, thông tin-truyền thông, khoa học- công nghệ, tài nguyên và môi trường; 06 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể và các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; công tác nội chính, đối ngoại.

 

                                                                             Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích