English Thứ Sáu, 24-02-2017, 13:08 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 55407117
Đang online: 92

Công bố thông tin


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cầu An Phú qua sông Phú Thọ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương thực hiện dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, Siêu thị và dịch vụ Hùng Cường.

 

 

Ngày 20/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 99/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Đức Phổ, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ được thành lập theo Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh quyết định​ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cho các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định tạm ứng trên 3,4 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua giống hành tím để khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra cuối năm 2016.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân khai 60 tỷ đồng cho UBND huyện Nghĩa Hành để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn theo Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp luật ngày 22/6/2015, trình UBND tỉnh trước ngày 02/3/2017.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1247/BNN-KTHT ngày 10/02/2017, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh trước ngày 02/3/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích