English Thứ Sáu, 18-08-2017, 14:11 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62304711
Đang online: 178

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


UBND tỉnh vừa có quyết định giao hơn 11,1 tỷ đồng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 cho các công trình, dự án chuẩn bị đầu tư khởi công mới năm 2018.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 123.000 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai thác trên biển đạt 122.563 tấn, khai thác nội địa 401 tấn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản hoan nghênh và ủng hộ việc Công ty TNHH Quốc tế Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát về dự án đầu tư khu dân cư và dự án khu nghỉ dưỡng bãi biển tại Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định về việc phê duyệt danh sách dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án Happy Land Trà Giang tại Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4942/KH-UBND tổ chức hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018  và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018 -2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1480/QĐ-UBND hỗ trợ (đợt 2/2017) trên 53,8 tỷ đồng thực hiện chính sách khuyến khích khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.​

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định mở rộng Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức, với diện tích mở rộng khoảng 13,2 ha; bao gồm 2 khu vực, phía Bắc CCN hiện hữu 8,7 ha (xã Đức Hiệ)p và phía Tây CCN hiện hữu 4,5 ha (xã Đức Chánh).Tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2017-2018.

 

Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho Cơ quan Thuế để triển khai việc thu thuế vãng lai hiệu quả, chống thất thu thuế.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy đị​nh của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với các Sở ngành liên quan, UBND huyện Mộ Đức, Công ty Một thành viên Bò sữa Việt Nam về nội dung đề nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Công văn số 826/UBND-KT ngày 08/8/2017 của UBND huyện Mộ Đức về việc đề nghị tạm dừng thi công dự án Kênh hồ chứa nước Lỗ Thùng để phục vụ Dự án nuôi bò sữa; tổng hợp, có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Hoàn thành trước ngày 25/8/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh