English Thứ Hai, 17-06-2019, 13:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập


Để thực hiện đầy đủ các thủ tục, đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn thiện Quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2549/UBND-CNXD ngày 23/5/2019.

 

Tin từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Đoàn cơ quan Thương mại và Đầu tư Úc do ông Shannon Leahy - Tham tán Thương mại dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại BSR để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong quá trình nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và UBND huyện Đức Phổ lập hồ sơ, thủ tục trình điều chỉnh Quyết định thu hồi đất, giao đất đối với dự án Khu liên hợp công nông nghiệp từ cây cao lương nằm trong phạm vi quy hoạch của KCN Phổ Phong, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 348/UBND-NNTN​ ngày 18/01/2019.

 

Theo Thông báo kết luận​ cuộc họp UBND tỉnh ngày 10/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại thị trấn Mộ Đức và xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, với diện tích khoảng 196,11 hecta, do Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Quảng Ngãi đề xuất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ cho phép dừng thực hiện dự án Đường tránh lũ dọc sông Bàu Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 06/9/2010.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao​ Sở Công Thương và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi chủ động cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh về Hội chợ, Triển lãm để tổ chức thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham dự.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép Liên minh HTX tỉnh thực hiện việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Hiệp”, từ nguồn kinh phí đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ chủ trương đầu tư Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ Nguyệt Vy, tại xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, có diện tích đất sử dụng khoảng 20.969 m2, tổng vốn đầu tư 19 tỷ đồng.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 703/QĐ-TTg​ ngày 07/6/2019 phê duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp". 

 

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới thuộc các xã bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích