English Thứ Sáu, 16-11-2018, 19:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82423290
Đang online: 102

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Công ty Cổ phần Đất xanh miền Trung nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến thống nhất việc Công ty TNHH BĐS Tấn Lộc Sanh nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ; Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ Thiên Long nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Bình Riverside, tại thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa; Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Lê Phan nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Giếng, tại thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư dọc đường tránh Đông huyện Nghĩa Hành, với diện tích khoảng 24ha và dự án Cụm công nghiệp Hành Đức – Hành Minh (Nghĩa Hành), với diện tích khoảng 23,7ha.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất về nguyên tắc cho Công ty TNHH Hải Sâm Việt Nam nghiên cứu, khảo sát và lập dự án Đầu tư sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến hải sâm kết hợp du lịch trải nghiệm tại tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa thực hiện ngay chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 5, Công văn số 5903/UBND-NNTN ngày 01/10/2018 về việc bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tư Nghĩa; đồng thời, rà soát lại quy trình thủ tục đầu tư và toàn bộ tình hình thực hiện dự án đường Cụm Công nghiệp La Hà- Nghĩa Thương, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng trước ngày 20/11/2018.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (đợt 2).

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Thiên Phú nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án Công viên – Hồ điều hòa kết hợp Khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh An với quy mô khoảng 49,8 ha tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất về nguyên tắc việc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Bất động sản Vạn Phúc nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư các dự án: Dự án Khu dân cư Mỹ Khê phục vụ công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 41,3ha, tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi và Dự án Khu dân cư Tịnh An kết hợp chỉnh trang đô thị, với diện tích khoảng 2,64ha, tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích