English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479339
Đang online: 94

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ chuyển hơn 4.332 tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh năm 2017 sang năm 2018 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã giao trong năm 2017.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ điều chỉnh Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Nam tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phân bổ 1.072 tỷ đồng từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2017 để thực hiện các nhiệm vụ chi.

 

Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Đó là mục tiêu của Kế hoạch​ đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, 2020 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai công tác Cơ quan Thuế ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế; đồng thời, hướng dẫn Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nêu trên.

 

UBND tỉnh vừa ký quyết định chấp thuận Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến đầu tư dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng Ngãi.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tổ chức thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ thành viên, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình giảm nghèo và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Ngân hàng CSXH- Chi nhánh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch tín dụng chính sách năm 2019 theo đúng nội dung chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH tại Công văn số 2768/NHCS-KHNV ngày 22/6/2018; trình Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh phê duyệt Kế hoạch trước ngày 20/7/2018.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích