English Thứ Sáu, 24-11-2017, 20:04 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66038493
Đang online: 125

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND phê quyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 01/12/2017 và thay thế ​Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc Công ty cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi đầu tư xây dựng dự án Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn Quảng Ngãi tại khu vực kho bãi thuộc Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (do Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi làm chủ dự án) và chỉ được triển khai thực hiện khi hội đủ các điều kiện sau.

 

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, năm 2017, từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương, UBND tỉnh đã phân bổ trên 23 tỷ đồng cho 98 xã triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.

 

UBND tỉnh vừa có các quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tịnh Long, tại thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh.

 

UBND tỉnh vừa Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh làm chủ đầu tư.

 

UBND tỉnh vừa ký quyết định chấp thuận Công ty TNHH Quốc Anh  đầu tư Khu dịch vụ và cửa hàng Xăng dầu Trường Sa, tổng nguồn vốn đầu tư 10 tỷ đồng.

 

UBND tỉnh vừa có quyết định chủ trương cho Công ty TNHH nông nghiệp sạch Hải Hà đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt thương phẩm tại thôn Trường Giang, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định chấp thuận nhà đầu tư Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Thanh Nhật – Thu Lộ đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh Chợ Thu Lộ, tổng vốn đầu tư trên 96 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thốngnhất​ việc Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Phước Hưng nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Hồ Yên Phú tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 18,5 ha.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định chấp thuận Công ty TNHH Thương mại Đồng Hưng Thịnh đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hưng Thịnh 1, tổng nguồn vốn đầu tư 19 tỷ đồng.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội d​ung đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 3459/SNNPTNT ngày 16/11/2017 về việc đề xuất định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh