English Thứ Hai, 16-09-2019, 23:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108990608
Đang online: 212

Kiểm tra việc triển khai dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi

Đăng ngày: 06/04/2018; 435 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương về việc Kiểm tra việc triển khai dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương báo cáo tiến độ triển khai dự án đến cuối Quý I/2018 và kế hoach tiến độ tiếp theo gửi UBND tỉnh và các sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường trước ngày 12/4/2018 để các Sở, ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra để xem xét, chỉ đạo. Các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm giám sát việc chấp hành pháp luật về nội dung hoạt động, đầu tư, đất đai, xây dựng đối với chủ đầu tư dự án.

 

                                                                                         Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích