English Thứ Năm, 23-01-2020, 21:07 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117112007
Đang online: 156

Kiểm tra việc triển khai dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi

Đăng ngày: 06/04/2018; 479 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương về việc Kiểm tra việc triển khai dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương báo cáo tiến độ triển khai dự án đến cuối Quý I/2018 và kế hoach tiến độ tiếp theo gửi UBND tỉnh và các sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường trước ngày 12/4/2018 để các Sở, ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra để xem xét, chỉ đạo. Các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm giám sát việc chấp hành pháp luật về nội dung hoạt động, đầu tư, đất đai, xây dựng đối với chủ đầu tư dự án.

 

                                                                                         Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích