English Thứ Hai, 21-08-2017, 11:40 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62418452
Đang online: 169

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi

Đăng ngày: 09/08/2017; 473 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Ba Tơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03
Ngày 08-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ba Tơ để kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững tại huyện Ba Tơ.
Báo cáo của ông Phạm Giang Nam- Phó Chủ tịch UBND huyện cho thấy, trên cơ sở Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Quyết định 224 của UBND tỉnh, UBND huyện Ba Tơ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung trọng tâm như: xây dựng, phát triển toàn diện con người Ba Tơ về đức, trí, thể, mỹ đáp ứng yêu cầu đổi mới hội nhập và phát triển bền vững thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát huy vai trò của giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Ba Tơ. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích cho cán bộ và nhân dân địa phương. Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa, kinh tế; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa,… nhằm mục tiêu đến năm 2020, đạt và vượt các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Huy động các nguồn lực để nâng cấp các thiết chế văn hóa hiện có; xây dựng Trung tâm văn hóa và giáo dục cộng đồng huyện; 19/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng- an ninh; trên 90% hộ gia đình được tiêp cận thông tin trên các phương tiện thông tin và truyền thông; đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, nhất là công viên cây xanh tại trung tâm huyện,…

 nb982017-BaTo.jpg
Đại diện các phòng, ban chức năng của huyện kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban chức năng của huyện đã báo cáo cụ thể với lãnh đạo tỉnh về công tác triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy ở ngành, đơn vị và công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xuống cơ sở. Đồng thời kiến nghị với tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03, đặc biệt là về kinh phí xây dựng cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, phát triển con người trên địa bàn huyện.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu lãnh đạo huyện và các phòng, ban chức năng của huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành tại buổi làm việc, nghiêm túc quán triệt tinh thần Nghị quyết 03 các Quyết định, kế hoạch của tỉnh, huyện…. đến cán bộ đảng viên đến từng hộ gia đình, cá nhân, người dân; cụ thể hóa và thường xuyên bổ sung nội dung phù hợp, dễ nhớ, dễ làm để Nghị quyết đi vào thực tiễn.  

 

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại xã Ba Thành- Đây là xã đầu tiên được lãnh đạo tỉnh chọn để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động của xã Ba Thành trong việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy thông qua các Kế hoạch triển khai của xã. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, lãnh đạo xã phát huy vai trò của người đứng đầu, tiếp tục lãnh đạo điều hành thực hiện tốt các Văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, kế hoạch hành động của xã trong việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa nghề dệt thổ cẩm, giữ gìn bản sắc con người Làng Teng để phát triển du lịch.

 

Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh