English Thứ Ba, 19-06-2018, 15:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73990320
Đang online: 143
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi

Đăng ngày: 09/08/2017; 1112 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Ba Tơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03
Ngày 08-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ba Tơ để kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững tại huyện Ba Tơ.
Báo cáo của ông Phạm Giang Nam- Phó Chủ tịch UBND huyện cho thấy, trên cơ sở Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Quyết định 224 của UBND tỉnh, UBND huyện Ba Tơ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung trọng tâm như: xây dựng, phát triển toàn diện con người Ba Tơ về đức, trí, thể, mỹ đáp ứng yêu cầu đổi mới hội nhập và phát triển bền vững thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát huy vai trò của giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Ba Tơ. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích cho cán bộ và nhân dân địa phương. Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa, kinh tế; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa,… nhằm mục tiêu đến năm 2020, đạt và vượt các chỉ tiêu về gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Huy động các nguồn lực để nâng cấp các thiết chế văn hóa hiện có; xây dựng Trung tâm văn hóa và giáo dục cộng đồng huyện; 19/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng- an ninh; trên 90% hộ gia đình được tiêp cận thông tin trên các phương tiện thông tin và truyền thông; đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, nhất là công viên cây xanh tại trung tâm huyện,…

 nb982017-BaTo.jpg
Đại diện các phòng, ban chức năng của huyện kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban chức năng của huyện đã báo cáo cụ thể với lãnh đạo tỉnh về công tác triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy ở ngành, đơn vị và công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xuống cơ sở. Đồng thời kiến nghị với tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03, đặc biệt là về kinh phí xây dựng cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, phát triển con người trên địa bàn huyện.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu lãnh đạo huyện và các phòng, ban chức năng của huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành tại buổi làm việc, nghiêm túc quán triệt tinh thần Nghị quyết 03 các Quyết định, kế hoạch của tỉnh, huyện…. đến cán bộ đảng viên đến từng hộ gia đình, cá nhân, người dân; cụ thể hóa và thường xuyên bổ sung nội dung phù hợp, dễ nhớ, dễ làm để Nghị quyết đi vào thực tiễn.  

 

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại xã Ba Thành- Đây là xã đầu tiên được lãnh đạo tỉnh chọn để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm, tính chủ động của xã Ba Thành trong việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy thông qua các Kế hoạch triển khai của xã. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, lãnh đạo xã phát huy vai trò của người đứng đầu, tiếp tục lãnh đạo điều hành thực hiện tốt các Văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, kế hoạch hành động của xã trong việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa nghề dệt thổ cẩm, giữ gìn bản sắc con người Làng Teng để phát triển du lịch.

 

Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

 

Chủ tịch  UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1727/BTTTT-TTĐN ngày 01/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website