English Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113851540
Đang online: 158

Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy điện, điện mặt trời

Đăng ngày: 17/07/2019; 651 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi và tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án thủy điện, điện mặt trời đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018.

UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án phát triển nguồn điện, lưới điện trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các quy định bồi thường, GPMB để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Trường hợp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích