English Thứ Bảy, 19-10-2019, 06:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy điện, điện mặt trời

Đăng ngày: 17/07/2019; 637 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi và tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án thủy điện, điện mặt trời đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018.

UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án phát triển nguồn điện, lưới điện trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các quy định bồi thường, GPMB để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Trường hợp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích