English Thứ Tư, 27-03-2019, 04:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89902015
Đang online: 81
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khuyến khích hộ kinh doanh vận tải đường thủy thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Đăng ngày: 28/12/2018; 508 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các hộ kinh doanh vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé (Lý Sơn) khuyến khích xây dựng phương án, đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc liên kết thành lập hợp tác xã để đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, từng bước nâng cấp quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý và chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong thời gian đến.

Theo Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày ​24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa thì chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã mới đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

 

​Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định quy định “1. Đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng đường thủy nội địa” và Điều 6 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch, cụ thể: “Đơn vị kinh doanh vận tải phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật”.

 

Hiện tại, trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé có 07 hộ kinh doanh được Sở Giao thông vận tải chấp thuận đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật. Theo Điều 19 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ quy định chuyển tiếp “Đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận hành khách trên đường thủy nội địa trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì vẫn được tiếp tục thực hiện kinh doanh”. Tuy nhiên, về lâu dài nếu không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích