English Thứ Tư, 23-01-2019, 17:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85755334
Đang online: 137
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khuyến khích hộ kinh doanh vận tải đường thủy thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Đăng ngày: 28/12/2018; 468 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các hộ kinh doanh vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé (Lý Sơn) khuyến khích xây dựng phương án, đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc liên kết thành lập hợp tác xã để đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, từng bước nâng cấp quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý và chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong thời gian đến.

Theo Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày ​24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa thì chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã mới đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

 

​Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định quy định “1. Đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng đường thủy nội địa” và Điều 6 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch, cụ thể: “Đơn vị kinh doanh vận tải phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật”.

 

Hiện tại, trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé có 07 hộ kinh doanh được Sở Giao thông vận tải chấp thuận đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật. Theo Điều 19 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ quy định chuyển tiếp “Đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận hành khách trên đường thủy nội địa trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì vẫn được tiếp tục thực hiện kinh doanh”. Tuy nhiên, về lâu dài nếu không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích