English Thứ Sáu, 19-07-2019, 03:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103066877
Đang online: 120
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khuyến khích hộ kinh doanh vận tải đường thủy thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Đăng ngày: 28/12/2018; 551 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các hộ kinh doanh vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé (Lý Sơn) khuyến khích xây dựng phương án, đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc liên kết thành lập hợp tác xã để đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, từng bước nâng cấp quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý và chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong thời gian đến.

Theo Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày ​24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa thì chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã mới đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

 

​Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định quy định “1. Đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng đường thủy nội địa” và Điều 6 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch, cụ thể: “Đơn vị kinh doanh vận tải phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật”.

 

Hiện tại, trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé có 07 hộ kinh doanh được Sở Giao thông vận tải chấp thuận đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật. Theo Điều 19 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ quy định chuyển tiếp “Đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận hành khách trên đường thủy nội địa trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì vẫn được tiếp tục thực hiện kinh doanh”. Tuy nhiên, về lâu dài nếu không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích