English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107299352
Đang online: 167
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Đăng ngày: 13/05/2019; 154 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019. Cụ thể như sau:

 

TT

Nội dung

Thời gian khai thác

Giá trị tối đa (đồng)

Khu vực
đồng bằng

Khu vực
miền núi

I

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 1Km đường 

 

1

Mặt đường bê tông nhựa

Từ 1 - 3 năm

76.770.301

86.520.351

Từ 4 - 6 năm

78.298.208

87.666.281

Từ 7 - 9 năm

79.953.441

88.907.705

Trên 9 năm

81.481.347

90.053.635

2

Mặt đường láng nhựa

Từ 1 - 3 năm

96.093.098

111.977.791

Từ 4 - 6 năm

104.068.520

121.157.583

Từ 7 - 9 năm

112.043.943

130.337.375

Trên 9 năm

118.120.456

137.331.502

3

Mặt đường bê tông xi măng

Từ 1 - 3 năm

69.924.833

81.680.260

Từ 4 - 6 năm

70.066.769

81.822.196

Từ 7 - 9 năm

70.228.982

81.984.409

Trên 9 năm

70.370.918

82.126.345

II

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 1md cầu

1.002.407

1.896.802

 

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

 

Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 được quy định tại uyết định này; hàng năm, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

 

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích