English Thứ Ba, 17-09-2019, 11:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109024245
Đang online: 280
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 04/04/2018; 509 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh. Cụ thê như sau:

Hạng mục

Năm sử dụng

Giá trị tối đa (đồng)

1 Km đường bêng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

50.113.000

Từ 4 năm đến 6 năm

60.306.000

Từ 7 năm đến 9 năm

71.348.000

Trên 9 năm

85.383.000

1 Km đường đá dăm láng nhựa

Từ 1 năm đến 3 năm

63.973.000

Từ 4 năm đến 6 năm

84.641.000

Từ 7 năm đến 9 năm

105.309.000

Trên 9 năm

127.946.000

1 Km đường bê tông xi măng

Từ 1 năm đến 3 năm

38.308.000

Từ 4 năm đến 6 năm

43.140.000

Từ 7 năm đến 9 năm

48.662.000

Trên 9 năm

55.219.000

1md cầu

 

1.374.000

 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

 

Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 được quy định tại Quyết định này; hàng năm, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích