English Thứ Hai, 23-01-2017, 13:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 54241534
Đang online: 81

Công bố thông tin


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ 02 tỷ đồng được hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để khắc phục ô nhiễm môi trường sau lũ cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh triển khai thực hiện nội dung Công văn 352/BNN-TCLN ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 164/VPCP-KSTT​ ngày 06/01/2017 đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017 (chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 438/TB-VPCP ngày 28/12/2016).
 
 

UBND tỉnh vừa ký Quyết định cho phép Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi khai thác đá bazan làm phụ gia xi măng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá bazan làm phụ gia xi măng núi Đầu Voi, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất việc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tiếp tục quản lý, vận hành bãi rác Đồng Nà đến hết ngày 31/3/2017 để đảm bảo việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và 08 xã phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi trong những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu - năm 2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức nhà nước, các Hạt Kiểm lâm rà soát, xác định diện tích quy hoạch rừng phòng hộ ít xung yếu theo tiêu chí rừng phòng hộ ít xung yếu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/03/2016 có thể chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước 30/3/2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh giai đoạn 2014-2016. Theo đó, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 515.591,95 ha; tổng diện tích kiểm kê 360.622,85 ha; trong đó, diện tích đất có rừng 238.245,89 ha (rừng tự nhiên 113.364,81 ha, rừng trồng 124.881,08 ha); diện tích đất chưa có rừng 122.376,96 ha); độ che phủ rừng 46,2% (chưa tính diện tích cao su, cây đặc sản ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp và cây phân tán).
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chế biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu, trình phê duyệt theo quy định hiện hành; thời gian hoàn thành trước 30/3/2017; hoàn thành các thủ tục để triển khai lập Dự án hỗ trợ đầu tư vùng nguyên liệu trồng rừng cây gỗ lớn, thời gian hoàn thành trước 30/5/2017.
 
Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4373/QĐ-BNV​ ngày 29/12/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mục tiêu xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các Bộ, các tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ.

 

 
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình để triển khai thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích