English Thứ Hai, 21-08-2017, 08:10 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62412242
Đang online: 166

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 02/8/2017 về việc kiểm tra, giải quyết các thông tin báo chí quan tâm, phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND huyện Đức Phổ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, xác định trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân liên quan đến việc để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Câu thuộc xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017 và thay thế Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Ngày 11/8, Sở Xây dựng Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chưa thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 khẩn trương lập dự toán kinh phí bổ sung nhiệm vụ này trong 6 tháng cuối năm 2017 gửi Sở Tài chính cân đối ngân sách phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4821/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra thực tế các mỏ cát được UBND tỉnh cấp phép khai thác đang còn hiệu lực để xác định cụ thể trữ lượng cát đã khai thác. Trường hợp đã khai thác hết khối lượng theo giấy phép được cấp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định của pháp luật. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4709/UBND-NNTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện nội dung Công văn số 6110/BNN-TCTS ngày 26/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý, sử dụng thiết bị Movimar.
 
Theo kế hoạch dự kiến, ngày 07-8 Hội thảo khoa học với chủ đề “giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới” do Câu lạc bộ Nhà giáo Quảng Ngãi tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Quảng Ngãi, với sự tham gia của khoảng 140 đại biểu. 
 
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 2640/BTTTT-VNCERT ngày 26/7/2017 hướng dẫn và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu nội dung Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các công việc cụ thể sau: 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018.
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh