English Thứ Hai, 20-08-2018, 12:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77243047
Đang online: 110

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10/8/2018 đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020.

 

Văn phòng chính phủ vừa có Công văn số 7688/VPCP-KSTT ngày 14/8/2018 truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh) kết thúc đầu tư công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa An đang thi công dở dang và bàn giao nguyên trạng cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi để tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi được nạo vét vệ sinh, mở rộng lòng hồ Mỏ Vịt, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ để chứa nước tưới cây nông nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt và đăng ký thu hồi đất nạo vét dùng làm vật liệu san lấp phục vụ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Đức Phổ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND các huyện: Tư Nghĩa, Ba Tơ, Trà Bồng chỉ đạo UBND các xã: Nghĩa Thọ, Ba Nam, Trà Bùi và Trà Phong tạo điều kiện thuận lợi cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ khảo sát, chọn vị trí lắp đặt và hỗ trợ việc trông coi, bảo vệ an toàn thiết bị, công trình trạm đo mưa tự động được lắp đặt tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

 

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 7683/VPCP-KSTT ngày 14/8/2018 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1017/QĐ-TTg​ ngày 14/8/2018 phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC​ hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý việc Hội Nông dân tỉnh thực hiện mô hình khuyến nông: “Hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân cho cây ăn quả” thuộc kế hoạch năm 2018, với mức kinh phí trên 300 triệu đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ là 92,1 triệu đồng, vốn đối ướng của 03 hộ tham gia trực tiếp là 215,8 triệu đồng.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích