English Chủ Nhật, 26-01-2020, 00:58 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117276857
Đang online: 140

Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP​ ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2020 và bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố khảo sát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc quy hoạch các điểm xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành trong năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg​ ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (Đề án); có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT​ ngày 30/12/2019quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

 

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phân bổ 4.500 phao áo cứu sinh, 20 phao bè, 30 nhà bạt cho UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đơn giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ là 364.000 đồng/tấn rác.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về nội dung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt danh mục các vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg​ ngày 14/01/2020 yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích