English Thứ Năm, 29-06-2017, 05:56 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 60474046
Đang online: 49

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT

 

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6548/VPCP-KGVX ngày 23/6/2017 truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1180​/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 (thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới).

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý việc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi lập Quy hoạch bãi thải trên địa bàn KKT Dung Quất, nhằm đáp ứng nhu cầu về vị trí đổ thải các chất thải phát sinh trong quá trình đầu tư - phát triển Khu kinh tế Dung Quất, nhất là việc thi công, xây dựng các công trình, dự án lớn trên địa bàn KKT Dung Quất trong thời gian đến. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ phê duyệt 07 đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2017 (đợt 2), với tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh trên 9,9 tỷ đồng; trong đó, kinh phí năm 2017 là 2,4 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh.
 
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 434/QĐ-UBND​ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ số 3637/UBND-NNTN yêu cầu UBND huyện Mộ Đức tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công tại bãi cát thôn 3, thôn 4, xã Đức Nhuận; đồng thời khẩn trương thu hồi Quyết định số 139/QĐ-UBND của UBND huyện Mộ Đức về việc cho phép 40 hộ dân tại xã Đức Nhuận khai thác cát bằng hình thức thủ công tại bãi cát thôn 3, thôn 4. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng kinh phí vệ sinh môi trường do không thu được phí của các hộ dân tại Khu kinh tế Dung Quất trong 03 năm (từ năm 2014 đến năm 2016) thông qua Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama là đơn vị đã tổ chức việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt của người dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3588/UBND-NNTN giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức, tổ chức kiểm tra thực tế, xác minh cụ thể cá nhân, tổ chức liên quan đến việc khai thác đất đồi tại khu vực Núi Giữa, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh và tại khu vực Thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2017.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT​ ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi (Ký hiệu: QCVN 02 - 25 : 2017/BNNPTNT) và Cơ sở nuôi cá rô phi - Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm (Ký hiệu: QCVN 02 - 26 : 2017/BNNPTNT); Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2017.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

icon_new_2.gif Chủ tịch UBND tỉnh giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Công an tại Công văn số 1246/BCA-C66 ngày 07/6/2017về​ việc đề nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, trình UBND tỉnh báo cáo kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô vụ Hè Thu năm 2016 theo đúng biểu mẫu tại Công văn số 10336/BTC-NSNN ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 647/STTTT-BCVT ngày 15/6/2017 về việc cho chủ trương thực hiện nội dung “Giảm nghèo về thông tin” năm 2017 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 30/6/2017.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng giải quyết dứt điểm khoản nợ vay đối với 84 hộ dân thuộc diện di dời của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất về khu tái định cư tại thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hòa theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2017.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Thủy điện Thiên Tân tại Công văn số 82/CV-PTDA ngày 05/6/2017 về việc xin chủ trương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 3,7 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đường dây 110kV từ trạm 220kV Đức Lân đi Ba Vì và có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tại Công văn số 177/BQL ngày 08/6/2017 về việc xin chủ trương tổ chức thực hiện Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn. Tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh