English Thứ Hai, 18-12-2017, 06:15 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66844345
Đang online: 63

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7724/UBND-NNTN thống nhất chủ trương việc UBND huyện Ba Tơ lập và triển khai thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 đối với phần diện tích khoảng 1.600 ha đất có rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng và diện tích đất có rừng tự nhiên thuộc phần diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai trên địa bàn huyện Ba Tơ.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT​ ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2018.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 915/QĐ-UBND​ phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Minh Long đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7652/UBND-NNTN thống nhất chủ trương việc UBND huyện Ba Tơ thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với phần diệ​n tích 3.481 ha đất đã được UBND tỉnh thu hồi của các Công ty lâm nghiệp và diện tích đất được UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi quy hoạch từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện, làm cơ sở để lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5905/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 29/11/2017.

 

Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế đã hoàn thiện các chức năng của hệ thống eTax thí điểm, đồng thời nâng cấp đáp ứng các thay đổi chính sách nghiệp vụ năm 2016 (tương đương với hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử), từ ngày 11/12/2017 đến 10/03/2017, Tổng cục Thuế triển khai mở rộng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử cho toàn bộ các doanh nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ. 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 6 địa phương phòng, chống dịch bệnh; xuất cấp hạt giống ngô và hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh bị ảnh hưởng bão và mưa lũ, trong đó có Quảng Ngãi.​

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức phát sóng phim tuyên truyền việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6323/BTNMT-TĐKTTT ngày 21/11/2017, để phổ biến tuyên truyền đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6388/BTNMT-TCMT ngày 24/11/2017, đảm bảo xử lý, khắc phục kịp thời, không để ảnh hưởng đến môi trường, phát tán dịch bệnh,…

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh