English Chủ Nhật, 24-06-2018, 14:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74214751
Đang online: 78

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3070/BTNMT-VP ngày 13/6/2018 về việc phối hợp tuyên truyền về kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan; theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch, hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm quảng bá, đưa tin kịp thời, sâu rộng đến cộng đồng, các tổ chức, cá nhân về nội dung, các hoạt động tại kỳ họp GEF6.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và Sơn Tịnh khẩn trương xây dựng phương án giá và giá nước sạch của các công trình hệ thống cấp nước nông thôn gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính để tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quý III/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn thống nhất việc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà, Bình Sơn thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự toán: Rà soát, đo đạc, xác định diện tích người dân đang sử dụng hợp pháp nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng phòng hộ và Trung tâm Kỹ thuật Nông, lâm nghiệp Dung Quất. 

 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai; Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, Nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất thực hiện các công trình, dự án trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố là: 23 công trình, dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn thống nhất danh mục 29 công trình, dự án thực hiện trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên và kiểm tra, rà soát hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công ​văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Tịnh, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Bình Sơn, Nghĩa Hành và Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng trên địa bàn cấp huyện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất​ bổ sung 48 vị trí chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân vào bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Tịnh, với diện tích 29.079,7m2, loại đất HNK.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 4239/BNN-BVTV về việc tăng cường phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố huy động toàn thể các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương cùng vào cuộc, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng lịch thời vụ sản xuất, gieo sạ tập trung, né rầy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro xảy ra dịch bệnh.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích