English Thứ Hai, 17-06-2019, 12:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99064726
Đang online: 186

Ngày 16/06, Công ty CP Năng lượng VSK Việt Nam tổ chức ra mắt Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi và giới thiệu sản phẩm điện mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp. 

 

 Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu chất lượng môi trường nguồn nước cấp, nước ao nuôi tại những vùng nuôi tôm tập trung như các xã: Bình Chánh, Bình Dương (Bình Sơn), Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa), Đức Phong, Đức Minh (Mộ Đức),  Phổ Quang, Phổ Minh (Đức Phổ), Nghĩa Phú, Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi), An Hải (Lý Sơn). Đối với tôm hùm, cá biển thực hiện lấy mẫu tại xã An Hải, huyện Lý Sơn. Đây là nội dung chủ yếu của kế hoạch vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

 

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) tại các tỉnh thuộc nhóm III và nhóm II lần lượt ngừng phát sóng vào ngày 30/6/2019 và ngày 30/9/2019.

 

Để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​, từ nay đến ngày 15/7/2019, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, đảm bảo cho việc kiểm định như đã xác định tại quyết định phê duyệt dự án. Thực hiện nghiêm các nội dung mốc thời gian mà Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đã hướng dẫn, cảnh báo.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1337/QĐ-BKHCN​ ngày 24/5/2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với cơ sở sản xuất, dự án, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố để theo dõi, tổng hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện công tác nạo vét cát, đất trong lòng hồ Hồ chứa nước Diên Trường để giảm lượng cát, đất bồi lấp lòng hồ và tăng dung tích trữ nước trong lòng hồ chứa; kết hợp sử dụng cát, đất nạo vét để san lấp, xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Đức Phổ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương có liên quan tổ chức khảo sát thực địa lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng các mỏ cát trên sông Trà Khúc, đoạn từ khu vực cầu Trường Xuân đến Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2087/QĐ-BNN-TCCB​ ngày 05/06/2019 công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích