English Thứ Bảy, 15-12-2018, 23:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84030853
Đang online: 93

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học – công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất bổ sung danh mục​ các công trình, dự án thực hiện trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố là 06 công trình, dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn bức xúc của địa phương; rà soát, đánh giá việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm theo quy định và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018.

 

Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1536/QĐ-BXD​ ngày 26/11/2018 ban hành chỉ dẫn kỹ thuật Hướng dẫn sử dụng silica fume trong bê tông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà tích cực giải quyết các nội dung tồn tại vướng mắc theo thẩm quyền để thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập phương án giao đất từ đất đã thu hồi của các Công ty nông, lâm nghiệp tại 03 huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà giao cho nhân dân trong vùng sản xuất. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện ven biển tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa đại dương, không vứt rác bừa bãi ra sông, biển.

 

UBND tỉnh vừa có thông báo​ thu hồi khoảng 51.132,1m2 của UBND xã Trà Tân đang quản lý để thực hiện dự án: Sản xuất rau – củ - quả an toàn và tiêu thụ sản phẩm tại xã Trà Tân, huyện Trà Bồng.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 32/CT-TT ngày ban hành 05/12/2018 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư. Theo đó, để phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

 

UBND tỉnh vừa ký quyết định bố trí 02 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi để triển khai thực hiện sửa chữa, khắc phục công trình Xi phông 9 tại K12+290 trên kênh chính Liệt Sơn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn phải thực hiện nội dung “thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai” khi thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/1/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích