English Thứ Ba, 23-04-2019, 13:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92610928
Đang online: 171

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nay đến ngày 15/5, có thể kéo dài tới ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

 
UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt danh mục, mức tài trợ cho các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính từ vốn hoạt động bổ sung hàng năm từ các nguồn khác cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg​ ngày 12/4/2019 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 675/QĐ-BKHCN​ ngày 28/3/2019 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Thời gian qua, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) luôn được tỉnh ta coi trọng và ưu tiên phát triển, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích, tăng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tỉnh ta vẫn chưa xây dựng Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, đây sẽ là rào cản cho sự phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổng kinh phí 2,36 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí năm 2019 là 901 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn hỏa tốc số 2887/VPCP-KSTT ngày 10/4/2019 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 theo nội dung Công văn nêu trên, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng, giai đoạn 2016-2017 đến ngày 30/8/2019.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gửi góp ý về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng thời gian quy định.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích