English Thứ Tư, 18-09-2019, 14:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109101012
Đang online: 272
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khảo sát 02 dự án du lịch sinh trên đảo Bé

Đăng ngày: 15/08/2019; 270 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Thành Phát nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư Du lịch sinh thái kết hợp trồng nho Nhật Bản ứng dụng công nghệ cao (khoảng 200ha) tại Mũi Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và dự án Bảo tồn và phát triển cây cam đường trên đảo Bé (khoảng 15ha) tại huyện Lý Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Du lịch sinh thái kết hợp trồng nho Nhật Bản ứng dụng công nghệ cao.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành chức năng liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án Bảo tồn và phát triển cây cam đường trên đảo Bé. Trường hợp đảm bảo và phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thì hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. 

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, gửi Bộ Giao thông vận tải đúng thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích