English Thứ Hai, 17-02-2020, 12:13 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 118951412
Đang online: 228
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khảo sát 02 dự án du lịch sinh trên đảo Bé

Đăng ngày: 15/08/2019; 317 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Thành Phát nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư Du lịch sinh thái kết hợp trồng nho Nhật Bản ứng dụng công nghệ cao (khoảng 200ha) tại Mũi Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và dự án Bảo tồn và phát triển cây cam đường trên đảo Bé (khoảng 15ha) tại huyện Lý Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư dự án Du lịch sinh thái kết hợp trồng nho Nhật Bản ứng dụng công nghệ cao.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành chức năng liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án Bảo tồn và phát triển cây cam đường trên đảo Bé. Trường hợp đảm bảo và phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thì hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. 

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích