English Thứ Hai, 23-09-2019, 09:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109402371
Đang online: 275
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khảo sát 02 dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tịnh Khê

Đăng ngày: 20/08/2019; 434 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Hoàng Minh nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Zalimi Resort (khoảng 15ha) tại xã Tịnh Khê và dự án Khu dịch vụ, khách sạn nghỉ dưỡng Zalimi Hotel (khoảng 0,2ha) tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ đề xuất 02 dự án trên. Trường hợp đảm bảo các yêu cầu theo quy định về đầu tư, không trùng lắp với dự án khác thì hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. 

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích