English Thứ Ba, 10-12-2019, 11:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114069789
Đang online: 285
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khảo sát 02 dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tịnh Khê

Đăng ngày: 20/08/2019; 475 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Hoàng Minh nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Zalimi Resort (khoảng 15ha) tại xã Tịnh Khê và dự án Khu dịch vụ, khách sạn nghỉ dưỡng Zalimi Hotel (khoảng 0,2ha) tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ đề xuất 02 dự án trên. Trường hợp đảm bảo các yêu cầu theo quy định về đầu tư, không trùng lắp với dự án khác thì hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. 

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích