English Thứ Sáu, 22-11-2019, 14:07 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112879326
Đang online: 291
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khảo sát, đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 17/10/2019; 399 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ cho phép Công ty TNHH Phát triển bất động sản Thiên An khảo sát, lập thủ tục quy hoạch và đề xuất đầu tư 02 dự án: Khu văn hoá đa năng kết hợp khu dân cư Làng du lịch Homestay Thiên An; Công viên cảnh quan kết hợp Nhà ở xã hội và Khu dân cư cho người thu nhập thấp tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi.

Công ty có trách nhiệm chủ động làm việc với cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục lập quy hoạch, đề xuất đầu tư theo quy định để tổ chức kháo sát, xác định chính xác vị trí, ranh giới đề xuất lập quy hoạch và đầu tư các dự án, tránh chồng lấn với dự án khác, phù hợp với quy hoạch chung; Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và tác động môi của các dự án trong quá trình khảo sát, lập thủ tục quy hoạch và phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, các cơ quan liên quan tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân trong vùng dự án theo quy định trước khi chính thức đề xuất dự án, trình UBND tỉnh.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục quy hoạch và đề xuất đầu tư các dự án.

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích