English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107298102
Đang online: 158
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khảo sát, đầu tư 02 Nhà máy cấp nước sạch tại KKT Dung Quất

Đăng ngày: 10/05/2019; 646 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất về nguyên tắc việc Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh và Công ty Cổ phần BlackSoil Việt Nam khảo sát và đầu tư 02 Nhà máy cấp nước sạch tại Khu kinh tế Dung Quất.

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Liên danh Công ty nghiên cứu, đề xuất dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi xem xét việc cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo phân cấp.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích