English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110779227
Đang online: 209
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương trình phê duyệt quyết định đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông

Đăng ngày: 10/07/2019; 381 lần đọc

Ngày 02/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung tại Quyết định số 819/QĐ-TTg; trong đó tỉnh Quảng Ngãi có 03 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 147 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển​ nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh (trong tháng 7/2019) các nội dung liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư các dự án: Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Tổ chức triển khai thực hiện dự án khẩn cấp theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, phát huy hiệu quả của dự án.

K.A


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích