English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79269634
Đang online: 108

Khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến Cảng Dung Quất

Đăng ngày: 11/07/2018; 218 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh có Báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực trạng đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành của các cảng ở cụm Cảng Dung Quất, trong đó, tập trung vào quy trình thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan đến hoạt động tại Cảng Dung Quất; chất lượng dịch vụ Cảng; Công tác quản lý hành chính, kinh doanh dịch vụ ở Cảng.

Chủ tịch yêu cầu, Báo cáo phải đánh giá, phân tích những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề xuất cụ thể việc xử lý và các giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

 

Bên cạnh đó, tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp (có nhu cầu vận tải qua Cảng) để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý khách quan; trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nêu trên, tham mưu và trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích