English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87072967
Đang online: 118

Khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến Cảng Dung Quất

Đăng ngày: 11/07/2018; 285 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh có Báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực trạng đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành của các cảng ở cụm Cảng Dung Quất, trong đó, tập trung vào quy trình thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan đến hoạt động tại Cảng Dung Quất; chất lượng dịch vụ Cảng; Công tác quản lý hành chính, kinh doanh dịch vụ ở Cảng.

Chủ tịch yêu cầu, Báo cáo phải đánh giá, phân tích những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề xuất cụ thể việc xử lý và các giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

 

Bên cạnh đó, tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp (có nhu cầu vận tải qua Cảng) để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý khách quan; trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nêu trên, tham mưu và trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích