English Thứ Hai, 26-08-2019, 02:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107886345
Đang online: 171

Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

Đăng ngày: 03/08/2019; 555 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 178/TB-UBND ngày 30/7/2019.

Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ và BQL dự án các công trình điện miền Trung định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thư​ờng, GPMB của dự án và kiến nghị, đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến các dự án đường dây 500kV mạch 3, hoàn thành mục tiêu bàn giao tất cả các vị trí móng trụ đoạn qua địa bàn tỉnh trong tháng 9/2019 và bàn giao hành lang tuyến của dự án trong tháng 10/2019. Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến của dự án.

 

Đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện nêu trên quan tâm chỉ đạo UBND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và UBND các xã có liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án đường dây 500kV mạch 3, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích