English Thứ Năm, 14-11-2019, 07:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112366769
Đang online: 183

Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

Đăng ngày: 03/08/2019; 588 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 178/TB-UBND ngày 30/7/2019.

Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ và BQL dự án các công trình điện miền Trung định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thư​ờng, GPMB của dự án và kiến nghị, đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến các dự án đường dây 500kV mạch 3, hoàn thành mục tiêu bàn giao tất cả các vị trí móng trụ đoạn qua địa bàn tỉnh trong tháng 9/2019 và bàn giao hành lang tuyến của dự án trong tháng 10/2019. Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến của dự án.

 

Đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện nêu trên quan tâm chỉ đạo UBND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và UBND các xã có liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án đường dây 500kV mạch 3, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích