English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112639754
Đang online: 229

Khẩn trương tham mưu phương án phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 01/07/2019; 401 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất lại danh mục dự án dự kiến sử dụng vốn dự phòng ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định cụ thể của từng Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 148/TB-UBND ngày 26/6/2019; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng thời gian yêu cầu.

Trên cơ sở đề xuất lại của các sở ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phương án phân bổ tổng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 148/TB-UBND ngày 26/6/2019.

 

                                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích