English Thứ Sáu, 15-12-2017, 05:52 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66749020
Đang online: 57

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Khẩn trương tham mưu các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Đăng ngày: 13/09/2017; 1142 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi làm việc với các sở, ngành về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; việc hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án; tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư và công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. 

Theo đó, về giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị li​ên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

Rà soát, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30/9/2017 đối với các dự án đầu tư kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Trường hợp chủ đầu tư nào không thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo thẩm quyền quy định.

 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, về giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,...để sớm triển khai thực hiện dự án.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát để tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trước thời điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

Về chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 theo Kế hoạch số 5063/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, khẩn trương rà soát, hỗ trợ và đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để thẩm định, kịp thời trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; trong đó, ưu tiên đối với các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh