English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903695
Đang online: 195

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Khẩn trương tham mưu các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Đăng ngày: 13/09/2017; 1195 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi làm việc với các sở, ngành về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; việc hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án; tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư và công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. 

Theo đó, về giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị li​ên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

Rà soát, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30/9/2017 đối với các dự án đầu tư kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Trường hợp chủ đầu tư nào không thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo thẩm quyền quy định.

 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, về giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,...để sớm triển khai thực hiện dự án.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát để tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trước thời điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

Về chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 theo Kế hoạch số 5063/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, khẩn trương rà soát, hỗ trợ và đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để thẩm định, kịp thời trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; trong đó, ưu tiên đối với các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh