English Thứ Tư, 20-09-2017, 03:58 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63554618
Đang online: 55

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Khẩn trương tham mưu các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Đăng ngày: 13/09/2017; 270 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi làm việc với các sở, ngành về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; việc hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án; tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư và công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. 

Theo đó, về giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị li​ên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

Rà soát, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30/9/2017 đối với các dự án đầu tư kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Trường hợp chủ đầu tư nào không thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo thẩm quyền quy định.

 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, về giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,...để sớm triển khai thực hiện dự án.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát để tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trước thời điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

Về chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 theo Kế hoạch số 5063/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, khẩn trương rà soát, hỗ trợ và đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để thẩm định, kịp thời trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; trong đó, ưu tiên đối với các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác 1413 của tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 4117/STNMT-TTr ngày 29/8/2017 và tham chiếu quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tư vấn cho UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức phương án giao đất lâm nghiệp cụ thể, giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề xuất của BQL lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 25/8/32017 về việc xin chủ trương, điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh