English Thứ Hai, 16-07-2018, 17:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75459155
Đang online: 104

Khẩn trương tham mưu các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Đăng ngày: 13/09/2017; 1245 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi làm việc với các sở, ngành về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; việc hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án; tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư và công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. 

Theo đó, về giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị li​ên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

Rà soát, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30/9/2017 đối với các dự án đầu tư kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Trường hợp chủ đầu tư nào không thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo thẩm quyền quy định.

 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, về giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,...để sớm triển khai thực hiện dự án.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát để tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trước thời điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

Về chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 theo Kế hoạch số 5063/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, khẩn trương rà soát, hỗ trợ và đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để thẩm định, kịp thời trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; trong đó, ưu tiên đối với các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích