English Chủ Nhật, 16-12-2018, 02:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84035760
Đang online: 131
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương lựa chọn địa điểm đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh

Đăng ngày: 10/08/2018; 219 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương lựa chọn địa điểm đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh.

Việc chồng lấn giữa Dự án Trung tâm Thông tin triển lãm tỉnh và Dự án Trường Đại học Đông Á, UBND tỉnh đã họp và chỉ đạo giải quyết tại Thông báo 242 ngày 28/7/2018; việc giao các cơ quan tham mưu UBND tỉnh lựa chọn địa điểm đầu tư khác để trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh từ tháng 4/2018, đến nay vẫn chưa hoàn thành và không đề xuất cụ thể biện pháp thực hiện.

 

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 31/8/2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư ​xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương lựa chọn địa điểm đầu tư khác và trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh.

 

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích