English Thứ Năm, 16-08-2018, 11:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078927
Đang online: 193
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương lựa chọn địa điểm đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh

Đăng ngày: 10/08/2018; 179 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương lựa chọn địa điểm đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh.

Việc chồng lấn giữa Dự án Trung tâm Thông tin triển lãm tỉnh và Dự án Trường Đại học Đông Á, UBND tỉnh đã họp và chỉ đạo giải quyết tại Thông báo 242 ngày 28/7/2018; việc giao các cơ quan tham mưu UBND tỉnh lựa chọn địa điểm đầu tư khác để trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh từ tháng 4/2018, đến nay vẫn chưa hoàn thành và không đề xuất cụ thể biện pháp thực hiện.

 

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 31/8/2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư ​xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương lựa chọn địa điểm đầu tư khác và trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh.

 

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích