English Thứ Hai, 27-05-2019, 08:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96301879
Đang online: 222

Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Đăng ngày: 11/09/2018; 245 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về công bố thủ tục hành chính, Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành chỉ đạo cập nhật, thống kê lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao, gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời và đúng thời hạn quy định.

 

Về công khai thủ tục hành chính, Chủ tịch chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, đánh giá TTHC tại Kế hoạch số 16/KH-UBND​ ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành địa phương còn lại chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của cơ quan mình, gửi kết quả về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Về xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC, thực hiện quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC của công dân theo đúng thời hạn quy định,...

 

                                                                                   Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích