English Thứ Năm, 18-07-2019, 17:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103025247
Đang online: 129

Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Đăng ngày: 11/09/2018; 263 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về công bố thủ tục hành chính, Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành chỉ đạo cập nhật, thống kê lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao, gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời và đúng thời hạn quy định.

 

Về công khai thủ tục hành chính, Chủ tịch chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, đánh giá TTHC tại Kế hoạch số 16/KH-UBND​ ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành địa phương còn lại chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của cơ quan mình, gửi kết quả về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Về xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC, thực hiện quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC của công dân theo đúng thời hạn quy định,...

 

                                                                                   Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích