English Thứ Năm, 18-07-2019, 02:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102939961
Đang online: 139
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương hoàn chỉnh việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các dự án Khu dân cư

Đăng ngày: 13/04/2018; 451 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án khu dân cư phía Đông Nam Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ và Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ theo phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư (đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh thống nhất tại Thông báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018, Thông báo số 26/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/01/2018 và Thông  báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018); trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/4/2018.

Đối với các trường hợp tính thu tiền sử d​ụng đất tương tự như 02 dự án nêu trên, Sở Tài chính cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; hạn chế việc phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích