English Thứ Sáu, 24-05-2019, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95875269
Đang online: 221
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương hoàn chỉnh việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các dự án Khu dân cư

Đăng ngày: 13/04/2018; 429 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án khu dân cư phía Đông Nam Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ và Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ theo phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư (đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh thống nhất tại Thông báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018, Thông báo số 26/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/01/2018 và Thông  báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018); trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/4/2018.

Đối với các trường hợp tính thu tiền sử d​ụng đất tương tự như 02 dự án nêu trên, Sở Tài chính cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; hạn chế việc phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích