English Thứ Bảy, 21-09-2019, 22:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109301506
Đang online: 197
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương hoàn chỉnh việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các dự án Khu dân cư

Đăng ngày: 13/04/2018; 467 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án khu dân cư phía Đông Nam Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ và Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ theo phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư (đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh thống nhất tại Thông báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018, Thông báo số 26/TB-HĐTĐGĐ ngày 12/01/2018 và Thông  báo số 63/TB-HĐTĐGĐ ngày 13/02/2018); trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/4/2018.

Đối với các trường hợp tính thu tiền sử d​ụng đất tương tự như 02 dự án nêu trên, Sở Tài chính cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; hạn chế việc phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích