English Thứ Tư, 16-10-2019, 00:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110692880
Đang online: 187
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” tại Quảng Ngãi

Đăng ngày: 07/10/2019; 148 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, vì vậy, việc thực hiện Đề án quy hoạch báo chí đối với các cơ quan này phải theo định hướng quy hoạch, phù hợp với chủ trương của tỉnh, bảo đảm việc thực hiện quy hoạch phải nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đối với các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Tài chính Kế toán, các trường hoàn toàn tự chủ trong việc tổ chức, điều hành hoạt động theo chiến lược phát triển của nhà trường; nhà nước khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật về báo chí.

 

Đối với Tạp chí Cẩm Thành và Tạp chí Sông Trà, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính; Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi làm việc để thông tin đầy đủ về chủ trương quy hoạch của Trung ương; dự kiến các phương án thực hiện quy hoạch của tỉnh; chế độ, chính sách có liên quan đối với cán bộ, viên chức và người lao động khi thực hiện các phương án; trên cơ sở đó, lựa chọn phương án thực hiện Đề án quy hoạch trên địa bàn tỉnh tối ưu nhất.

 

Các Sở: Nội vụ, Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cụ thể về chế độ, chính sách có liên quan đối với viên chức và người lao động thuộc hai Tạp chí khi thực hiện các phương án.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kèm theo Công văn số 12025/BTC-CST ngày 09/10/2019 của Bộ Tài chính; trực tiếp báo cáo Bộ, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030; số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 8894/VPCP-KTTH ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển kinh tế ban đêm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện đề nghị của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tại Công văn số 2422/XTTM-XTĐT ngày 19/9/2019 về việc phối hợp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích