English Thứ Năm, 23-01-2020, 21:51 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117115204
Đang online: 159
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” tại Quảng Ngãi

Đăng ngày: 07/10/2019; 197 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, vì vậy, việc thực hiện Đề án quy hoạch báo chí đối với các cơ quan này phải theo định hướng quy hoạch, phù hợp với chủ trương của tỉnh, bảo đảm việc thực hiện quy hoạch phải nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đối với các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Tài chính Kế toán, các trường hoàn toàn tự chủ trong việc tổ chức, điều hành hoạt động theo chiến lược phát triển của nhà trường; nhà nước khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật về báo chí.

 

Đối với Tạp chí Cẩm Thành và Tạp chí Sông Trà, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính; Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi làm việc để thông tin đầy đủ về chủ trương quy hoạch của Trung ương; dự kiến các phương án thực hiện quy hoạch của tỉnh; chế độ, chính sách có liên quan đối với cán bộ, viên chức và người lao động khi thực hiện các phương án; trên cơ sở đó, lựa chọn phương án thực hiện Đề án quy hoạch trên địa bàn tỉnh tối ưu nhất.

 

Các Sở: Nội vụ, Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cụ thể về chế độ, chính sách có liên quan đối với viên chức và người lao động thuộc hai Tạp chí khi thực hiện các phương án.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích