English Thứ Ba, 21-01-2020, 00:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116923812
Đang online: 184

Khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019

Đăng ngày: 21/11/2019; 408 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh khẩn trương trình UBND tỉnh các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. 

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành liên quan, trình UBND tỉnh để gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 24/11/2019 (trừ những nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ phải xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Những nội dung gửi sau ngày 24/11/2019 sẽ không được đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 17 và chuyển sang kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện; chịu trách nhiệm và giải trình đối với sự chậm trễ (nếu có).

 

                                                                         T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích