English Thứ Ba, 25-02-2020, 09:18 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119574541
Đang online: 316
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Khẩn trương giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Đăng ngày: 11/02/2020; 319 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các sở, ban ngành khẩn trương giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 

Theo đó, đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho từng doanh nghiệp có kiến nghị về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng...

 

Đối với các kiến nghị liên quan đến các dự án Chợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án Chợ và chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho từng doanh nghiệp có kiến nghị đối với các dự án Chợ trên địa bàn tỉnh.

 

Về các kiến nghị liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hân Nga về giản tiến độ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện. Đối với kiến nghị về giá cát vàng cao, yêu cầu các sở, ngành đã nhiều lần họp bàn tháo gỡ và tập thể UBND tỉnh đã họp, kết luận giá cát vàng thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc tế King Bay về bổ sung dự án vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay - Sa Huỳnh, UBND huyện Đức Phổ và Công ty khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Về Công ty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi kiến nghị UBND huyện Mộ Đức sớm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, UBND huyện Mộ Đức khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC) kiến nghị đối với công tác giải phóng mặt bằng công trình “Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu dịch vụ Dầu khí tổng hợp Dung Quất”, UBND huyện Bình Sơn khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Công ty Cổ phần ĐTXD Thiên Tân kiến nghị đối với dự án Công viên Thiên Bút liên quan đến việc triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH MTV đầu tư dịch vụ Thiên Ý, UBND thành phố khẩn trương hướng dẫn, giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp.

 

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251, UBND huyện Tư Nghĩa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5579/UBND-TH ngày 10/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc chuyển đổi Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh thành Trung tâm phục vụ hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích