English Thứ Sáu, 24-05-2019, 08:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95876270
Đang online: 214

Khẩn trương báo cáo dự án quy hoạch

Đăng ngày: 12/04/2018; 350 lần đọc

Ngày 13/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1249/UBND-TH​ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo danh mục quy hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 448/SKHĐT-TH ngày 06/4/2018, đến này vẫn còn 02 địa phương là UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Tây Trà chưa có báo cáo (huyện Trà Bồng có báo cáo nhưng không đúng yêu cầu) rà soát danh mục dự án quy hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương trên và yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và hai huyện: Trà Bồng, Tây Trà nghiêm túc triển khai thực hiện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 12/4/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2018 theo Công văn số 2210/BKHĐT-QLQH ngày 06/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

                                                                               T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích