English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92318198
Đang online: 113
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII

Đăng ngày: 10/04/2019; 219 lần đọc
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ hợp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII

Sáng 10-4, HĐND tỉnh khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 13- kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa, 52/55 đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì, điều hành chương trình kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, tuy đây là kỳ họp bất thường, thời gian kỳ họp diễn ra trong một buổi, song nhiệm vụ của kỳ họp rất quan trọng, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri; tất cả vì chất lượng cuộc sống của người dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tại kỳ họp này UBND tỉnh đã có có các Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua và ban hành các Nghị Quyết về  Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định các mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế; đối tượng khách được mời cơm và mức chi cụ thể tiếp khách trong nước. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2. Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi. Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

nb2-10042019.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII​
 

Đồng thời, tại kỳ họp bất thường này HĐND Tỉnh sẽ xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Võ Phiên để nhận công tác khác. Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời trên cơ sở giới thiệu của Ban Thường vụ tỉnh ủy, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích