English Thứ Tư, 13-11-2019, 09:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112314293
Đang online: 251

Khai mạc Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”

Đăng ngày: 26/05/2017; 1099 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội thảo

Sáng 26-5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”. Ủy viên Trung ương Đảng- Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; các đồng chí trong Hội đồng lý luận chính trị Trung ương, đại diện các Ban, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng xác định “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài”. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức và đặt ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức…thể hiện đổi mới tư duy, toàn diện về xây dựng Đảng. Đây là vấn đề mới nên chắc chắn còn những nội dung cần phải thống nhất nhận thức cũng như xác định các hình thức, biện pháp cụ thể hiệu quả trong thực tiễn tổ chức thực hiện việc xây dựng Đảng về đạo đức.

 

Việc tổ chức hội thảo góp phần làm sáng tỏ giá trị khoa học đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức; nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng; khơi dậy và phát huy các giá trị​ đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 nb3-26052017.jpg
Quang cảnh hội thảo​

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, đào tạo; giải quyết vấn đề an ninh xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Đảng bộ Quảng Ngãi qua các thời kỳ cách mạng; lúc khó khăn, khi thuận lợi cũng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng. Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận nghiêm túc, sâu sắc thực trạng tình hình; đề xuất những giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng đạo đức, văn minh như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tại hội thảo sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận về giá trị lý luận và thực tiễn của xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay; Nội hàm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức- yêu cầu sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong bối cảnh mới hiện nay; Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay; Suy thoái về đạo đức, lối sống- nhận diện và cảnh báo; Xây dựng Đảng về đạo đức từ thực tiễn ở Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng- Những vấn đề đặt ra; Những kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

 

Hội thảo sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày.

 ​Lam Uyên- Thúy Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích