English Thứ Hai, 16-09-2019, 13:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108961237
Đang online: 256
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX

Đăng ngày: 06/12/2018; 589 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Trần Ngọc Căng, Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị

Sáng 06-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, hội nghị năm nay có nhiều nội dung mới và toàn diện hơn so với các năm trước. Cùng với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy một báo cáo quan trọng khác về đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và cho cả nhiệm kỳ khóa XIX, nhất là tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Đồng thời, phân tích, dự báo các thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; đề ra các biện pháp đột phá, khả thi nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

 

Về đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, Bí thư cho rằng, trong thời gian qua, việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn còn chậm; tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, mức độ tự chủ chưa cao; chất lượng dịch vụ còn thấp; một số địa phương, đơn vị chưa chủ động thực hiện Nghị quyết 18, 19; kết quả tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết còn hạn chế... Đề nghị đại biểu nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, toàn diện các vấn đề để thống nhất nhận định, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan, khách quan; nhất là đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn.

nb2-06122018.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ- đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các giải pháp khả thi, phù hợp, hiệu quả 


Bí thư cũng cho rằng, việc cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian qua còn những hạn chế, bất cập. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; tuy đã quan tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin nhưng hiệu quả giải quyết các thủ tục chưa tương xứng. Công tác định hướng, phát triển nguồn nhân lực chưa sát với yêu cầu thực tế; việc đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí sau quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức; chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao chưa phù hợp với quy định mới nhưng chậm sửa đổi...

 

Bí thư đề nghị, qua kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, yếu kém và bàn bạc, đề xuất biện pháp phù hợp, khả thi để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh với quan điểm “nguồn lực con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững”.

nb3-06122018.jpg
Gần 100 đại biểu là Tỉnh ủy viên và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quán triệt, triển khai Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo về sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTVTU, TTTU giữa hai kỳ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 và 14 theo Quy chế làm việc…

 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này rất quan trọng, nhất là về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 và năm cuối nhiệm kỳ; do vậy, đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các giải pháp khả thi, phù hợp, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích