English Thứ Năm, 18-04-2019, 19:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92182030
Đang online: 174
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX

Đăng ngày: 06/12/2018; 533 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Trần Ngọc Căng, Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị

Sáng 06-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, hội nghị năm nay có nhiều nội dung mới và toàn diện hơn so với các năm trước. Cùng với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy một báo cáo quan trọng khác về đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và cho cả nhiệm kỳ khóa XIX, nhất là tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Đồng thời, phân tích, dự báo các thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; đề ra các biện pháp đột phá, khả thi nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

 

Về đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, Bí thư cho rằng, trong thời gian qua, việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn còn chậm; tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, mức độ tự chủ chưa cao; chất lượng dịch vụ còn thấp; một số địa phương, đơn vị chưa chủ động thực hiện Nghị quyết 18, 19; kết quả tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết còn hạn chế... Đề nghị đại biểu nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, toàn diện các vấn đề để thống nhất nhận định, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan, khách quan; nhất là đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn.

nb2-06122018.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ- đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các giải pháp khả thi, phù hợp, hiệu quả 


Bí thư cũng cho rằng, việc cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian qua còn những hạn chế, bất cập. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; tuy đã quan tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin nhưng hiệu quả giải quyết các thủ tục chưa tương xứng. Công tác định hướng, phát triển nguồn nhân lực chưa sát với yêu cầu thực tế; việc đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí sau quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức; chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao chưa phù hợp với quy định mới nhưng chậm sửa đổi...

 

Bí thư đề nghị, qua kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, yếu kém và bàn bạc, đề xuất biện pháp phù hợp, khả thi để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh với quan điểm “nguồn lực con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững”.

nb3-06122018.jpg
Gần 100 đại biểu là Tỉnh ủy viên và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quán triệt, triển khai Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo về sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTVTU, TTTU giữa hai kỳ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 và 14 theo Quy chế làm việc…

 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này rất quan trọng, nhất là về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 và năm cuối nhiệm kỳ; do vậy, đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các giải pháp khả thi, phù hợp, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu nội dung Công văn số 33/TWPCTT ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tham mưu việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Hoàn thành trước ngày 25/4/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tại Tờ trình số 542/TTr-CĐYT ngày 08/4/2019 về việc thành lập Phòng khám đa khoa trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số: 2936/BGTVT-ATGT ngày 01/4/2019 về việc tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; 2949/BGTVT-KCHT ngày 01/4/2019 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ cao tốc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát các nội dung giấy nhận nợ đã được Bộ Tài chính gửi kèm Công văn số 3767/BTC-QLN ngày 29/3/2019 của Bộ Tài chính về việc ký giấy nhận nợ số 20/2019 để tham mưu UBND tỉnh ký giấy nhận nợ vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo đúng quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo nội dung Công văn số 2254/BCT-XTTM ngày 03/4/2019 của Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích