English Thứ Ba, 25-09-2018, 05:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79361663
Đang online: 76

Khắc phục những tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đăng ngày: 12/09/2018; 290 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo khắc phục một số tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, yêu cầu UBND huyện Tây Trà khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền còn lại hơn 101 triệu đồng của công trình nước sinh hoạt Tổ 5 thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ và Công trình nước sinh hoạt tổ 1 thôn Bắc Nguyên, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà. Hoàn thành trước ngày 30/10/2018.

 

UBND các huyện, thành phố ưu tiên bố trí ngân sách huyện để sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2141/UBND-NC về việc tổ chức triển khai một số nội dung về Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Quyết định số 884/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Về kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình cấp thiết, vùng khan hiếm nước, vùng nhiễm phèn, mặn có tổng mức đầu tư lớn mà ngân sách huyện không thực hiện được: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Về việc đề nghị ban hành Quy chế về đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở khoán kinh phí quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 3 Công văn số 3175/UBND-NNTN về việc thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2018.

N.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích