English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99193735
Đang online: 113

Khắc phục những tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đăng ngày: 12/09/2018; 368 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo khắc phục một số tồn tại của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, yêu cầu UBND huyện Tây Trà khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền còn lại hơn 101 triệu đồng của công trình nước sinh hoạt Tổ 5 thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ và Công trình nước sinh hoạt tổ 1 thôn Bắc Nguyên, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà. Hoàn thành trước ngày 30/10/2018.

 

UBND các huyện, thành phố ưu tiên bố trí ngân sách huyện để sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2141/UBND-NC về việc tổ chức triển khai một số nội dung về Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Quyết định số 884/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Về kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số công trình cấp thiết, vùng khan hiếm nước, vùng nhiễm phèn, mặn có tổng mức đầu tư lớn mà ngân sách huyện không thực hiện được: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Về việc đề nghị ban hành Quy chế về đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở khoán kinh phí quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 3 Công văn số 3175/UBND-NNTN về việc thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2018.

N.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích