English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85772833
Đang online: 103

Khắc phục hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1

Đăng ngày: 13/06/2018; 166 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại thiết kế ban đầu, xử lý kỹ thuật, triển khai các thủ tục theo quy định để tiến hành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, đảm bảo công trình ổn định lâu dài. Hoàn thành việc sửa chữa, nghiệm thu và quyết toán công trình trước ngày 30/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án có điều kiện thi công phức tạp; có kế hoạch cụ thể và nhanh chóng xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, tránh gây hư hỏng nặng cho công trình. 

Về kinh phí khắc phục, UBND tỉnh thống nhất việc bố trí kinh phí sửa chữa từ nguồn ngân sách tỉnh nhưng phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 13/8/2014. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ khối lượng, phương án xử lý kỹ thuật trong quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình theo quy định. 

Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình ngay khi chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, trình phê duyệt quyết toán đối với dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình điều hành ngân sách tỉnh năm 2018, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, kịp thời bố trí vốn để UBND huyện Đức Phổ sửa chữa khắc phục công trình, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất trung ương kịp thời hỗ trợ đầu tư xây dựng mới kè biển thôn Thạnh Đức đảm bảo ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích