English Thứ Hai, 20-08-2018, 00:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77225270
Đang online: 53

Khắc phục hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1

Đăng ngày: 13/06/2018; 107 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại thiết kế ban đầu, xử lý kỹ thuật, triển khai các thủ tục theo quy định để tiến hành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, đảm bảo công trình ổn định lâu dài. Hoàn thành việc sửa chữa, nghiệm thu và quyết toán công trình trước ngày 30/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án có điều kiện thi công phức tạp; có kế hoạch cụ thể và nhanh chóng xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, tránh gây hư hỏng nặng cho công trình. 

Về kinh phí khắc phục, UBND tỉnh thống nhất việc bố trí kinh phí sửa chữa từ nguồn ngân sách tỉnh nhưng phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 13/8/2014. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ khối lượng, phương án xử lý kỹ thuật trong quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình theo quy định. 

Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình ngay khi chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, trình phê duyệt quyết toán đối với dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình điều hành ngân sách tỉnh năm 2018, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, kịp thời bố trí vốn để UBND huyện Đức Phổ sửa chữa khắc phục công trình, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất trung ương kịp thời hỗ trợ đầu tư xây dựng mới kè biển thôn Thạnh Đức đảm bảo ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích