English Thứ Bảy, 23-06-2018, 17:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74174086
Đang online: 86

Khắc phục hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1

Đăng ngày: 13/06/2018; 87 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại thiết kế ban đầu, xử lý kỹ thuật, triển khai các thủ tục theo quy định để tiến hành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, đảm bảo công trình ổn định lâu dài. Hoàn thành việc sửa chữa, nghiệm thu và quyết toán công trình trước ngày 30/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án có điều kiện thi công phức tạp; có kế hoạch cụ thể và nhanh chóng xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, tránh gây hư hỏng nặng cho công trình. 

Về kinh phí khắc phục, UBND tỉnh thống nhất việc bố trí kinh phí sửa chữa từ nguồn ngân sách tỉnh nhưng phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 13/8/2014. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ khối lượng, phương án xử lý kỹ thuật trong quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình theo quy định. 

Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình ngay khi chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, trình phê duyệt quyết toán đối với dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình điều hành ngân sách tỉnh năm 2018, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, kịp thời bố trí vốn để UBND huyện Đức Phổ sửa chữa khắc phục công trình, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất trung ương kịp thời hỗ trợ đầu tư xây dựng mới kè biển thôn Thạnh Đức đảm bảo ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích