English Thứ Bảy, 20-04-2019, 08:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92322733
Đang online: 133
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở huyện Sơn Tịnh

Đăng ngày: 12/04/2019; 1019 lần đọc
Nông dân chăn nuôi gà

Qua 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, huyện Sơn Tịnh đã đạt được những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng mang lại lợi ích cho người dân trên địa bàn huyện. 

Từ năm 2015 đến nay, bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép khác, các địa phương đã thực hiện xây dựng 11 dự án liên kết sản xuất, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu hỗ trợ nông dân để sản xuất ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả tại 2 xã Tịnh Đô​ng và Tịnh Giang được hơn 97 ha, đạt 121,4% kế hoạch năm; sử dụng giống bạt nilon để trồng dưa hấu, ớt, đậu phụng,..; sử dụng phân hữu cơ, thuốc BVTV và các chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây tiêu ở 2 xã Tịnh Đông và Tịnh Giang, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học khác trong sản xuất.

 

Bên cạnh đó, huyện còn quan tâm hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa, đã thực hiện hơn 268 ha, với tổng kinh phí hơn 7,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hơn 2,3 tỷ đồng. Các mô hình có hiệu quả kinh tế cao như: mô hình khoai lang Nhật tại xã Tịnh Thọ, năng suất 16,5 tạ/ha, đạt giá trị hơn 115 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với trồng lúa. Mô hình sản xuất lúa giống tại các xã: Tịnh Minh, Tịnh Sơn và Tịnh Bắc.

 

Trong những năm gần đây, nhờ triển khai thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng đã thu hút được nhiều thành phần tham gia vào hoạt động trồng và bảo vệ rừng ở huyện Sơn Tịnh. Cụ thể, diện tích đất có rừng năm 2014 của huyện đạt hơn 8.810 ha, với độ che phủ rừng là 35,2%, đến nay đạt hơn 9.730 ha, độ che phủ của rừng là 35,4%. Hàng năm trồng rừng tập trung từ 230-400 ha. Công tác quản lý giống cây lâm nghiệp được tăng cường, cây giống người dân đưa vào trồng rừng sản xuất chủ yếu là cây giâm hom và nuôi cấy mô nên năng suất và chất lượng gỗ cũng dần được cải thiện hơn.

 

Đến nay, huyện đã giao đất, giao rừng tự nhiên cho 4 cộng đồng dân cư thôn thuộc 2 xã Tịnh Phong và Tịnh Sơn, với diện tích gần 54 ha. Kết quả công tác giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn đã được quản lý bảo vệ chặt chẽ, phát huy hiệu quả.

 

 bdv2-12042019.jpg
Nông dân Sơn Tịnh đưa giống lúa chất lượng vào gieo sạ

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hiện nay, tổng đàn trâu trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 6.260 con, đàn bò hơn 31.400 con, trong đó, bò lai hơn 23.500 con, đạt tỷ lệ 75,04% tổng đàn; đàn lợn hơn 47.400 con, đàn gia cầm hơn 265.000 con. Chăn nuôi trên địa bàn huyện từng bước được chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ sang chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại. Toàn huyện hiện có 4 trang trại chăn nuôi, 25 gia trại, có 1 cơ sở giết mổ heo tập trung tại xã Tịnh Hà, số heo đưa vào giết mổ: heo thịt bình quân 20 con/ngày, heo sữa bình quân 100 con/ngày. Về ứng dụng khoa học kỹ thuật triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai zê bu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh", đã phối giống cho 887 con bò cái, qua kiểm tra kết quả có chửa 625 con, đạt tỷ lệ 70,4% và đã có 50 bê lai hướng thịt sinh ra, nông dân đã thực hiện ủ chưa 1.740 kg thức ăn thô xanh bằng phương pháp lên men.           

 

 bdv3-12042019.jpg
Người dân được huyện hỗ trợ bò giống

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có hơn 90 cơ sở sản xuất, thu mua, chế biến nông lâm sản với các mặt hành chính như: lúa gạo, gỗ xẻ, gỗ xây dựng cơ bản,..Về cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 95%, khâu gieo sạ đạt 0,04%, khâu thu hoạch đạt 70% diện tích. Đến nay, trên địa bàn huyện có 11 hợp tác xã qui mô toàn xã đã chuyển đổi, hợp nhất và tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, các HTX đã đăng ký lại hoạt động, thay đổi các chức danh điều hành, quản lý. Sau chuyển đổi và hợp nhất theo Luật HTX năm 2012, các HTX đang trong quá trình ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Toàn huyện có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tịnh Giang, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Trà và Tịnh Sơn, trong năm 2019 huyện phấn đấu có thêm 3 xã về đích nông thôn mới gồm: Tịnh Hà, Tịnh Phong, Tịnh Đông. Sơn Tịnh phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới, có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Trong thời gian đến, huyện Sơn Tịnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục thúc đẩy thực hiện mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại địa bàn nông thôn.

           

                                                        Kim Cúc – Thu Phượng   


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích