English Thứ Ba, 17-09-2019, 00:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108992857
Đang online: 189

Kết luận về dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ

Đăng ngày: 24/07/2019; 840 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh về dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ. 

Theo đó, về ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, UBND tỉnh thống nhất với phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc của Công ty Cổ phần Thaigroup Quảng Ngãi. Nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ dự án.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

 

Dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

 

Về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ, nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

 

                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích