English Chủ Nhật, 17-11-2019, 18:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112560537
Đang online: 163

Kết luận về dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ

Đăng ngày: 24/07/2019; 861 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh về dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ. 

Theo đó, về ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc, UBND tỉnh thống nhất với phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc của Công ty Cổ phần Thaigroup Quảng Ngãi. Nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ dự án.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

 

Dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

 

Về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa Kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ, nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

 

                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích