English Thứ Bảy, 13-02-2016, 09:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Công bố thông tin

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Như Sô tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2012.

Đăng ngày: 13/08/2012; 1109 lần đọc

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Như Sô

tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2012.

 

Thực hiện Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; ngày 16/7/2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Như Sô chủ trì, tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; 

Thành phần tham dự ngày tiếp công dân định kỳ gồm có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện (có công dân đăng ký gặp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh). 

Tại ngày tiếp công dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Như Sô đã tiếp 12 trường hợp. Sau khi nghe công dân trình bày phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Như Sô kết luận như sau:

 01. Ông Nguyễn Tấn Cảnh (Địa chỉ: 187 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Khiếu nại việc Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành đến nay vẫn chưa thực hiện nội dung Công văn số 240/TTT-VP ngày 18/5/2012 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị xem xét lại việc giải quyết khiếu nại của công dân.

 Kết luận: UBND huyện Nghĩa Hành phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm thực hiện giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Cảnh, để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho công dân.

 Giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành tại Công văn số 320/UBND ngày 12/7/2012, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định.Thời gian hoan thành trong tháng 7/2012.

 02. Ông Nguyễn Văn Dũng, bà Phạm Thị Mai (Địa chỉ: Xóm Hoà Trung, thôn Phước Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi): Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư phần diện tích 1.418mthuộc dự án Khu giới thiệu toàn cảnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất (đợt 1).

 Kết luận: Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và UBND huyện Bình Sơn giải trình cho thấy việc yêu cầu của bà Mai là không đúng với chính sách, pháp luật. Tuy nhiên để xem xét thận trọng việc đề nghị của công dân, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất nhận đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, bà Phạm Thị Mai và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định; trường hợp có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền thì có báo cáo giải trình rõ vướng mắc và nêu rõ quan điểm đề xuất, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

 Giao Thanh tra tỉnh, sau khi nhận được báo cáo giải trình, kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất về giải quyết vụ việc của ông Dũng, bà Mai, phải khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý vụ việc và có văn bản trả lời cho công dân theo quy định.

 03. Bà Lê Thị Kim Thuý (Địa chỉ: Xóm Bình Lộc, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi): Phản ánh việc UBND huyện Bình Sơn đến nay vẫn chưa tổ chức thực hiện nội dung Thông báo kết luận số 79/TB-UBND ngày 26/4/2012 của UBND tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 4/2012 về trường hợp của bà.

 Theo báo của đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn tham gia tiếp công dân thì UBND huyện Bình Sơn đã có các Công văn số 696/UBND-NC, 697/UBND-NC ngày 21/5/2012 chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Nguyên điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc theo chức năng, thẩm quyền quy định. Đến nay, Công an huyện Bình Sơn đã có Công văn số 618/CSĐT ngày 12/6/2012 về việc trả lời đơn của bà Lê Thị Kim Thuý, UBND xã Bình Nguyên đã có Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 12/6/2012 báo cáo về nguồn gốc, diện tích đất mà bà Lê Thị Kim Thuý đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên. UBND huyện Bình Sơn cũng đã lập thủ tục giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện xử lý Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 12/6/2012 của UBND xã Bình Nguyên theo quy định.

  Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bình Nguyên giải quyết nội dung đơn của bà Lê Thị Kim Thuý (được bà Phạm Thị Tánh uỷ quyền) khiếu nại UBND xã Bình Nguyên về việc cưỡng chế, tịch thu vật liệu xây dựng nhà của mẹ bà khi mẹ bà tiến hành xây dựng nhà ở vào ngày 07/10/2010.

 Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bình Nguyên khẩn trương ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Thuý theo thẩm quyền quy định; báo cáo đầy đủ cho UBND tỉnh kết quả các nội dung giải quyết về trường hợp của bà Lê Thị Kim Thuý. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2012.

 04. Ông Đặng On (Địa chỉ: Thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi): Kiến nghị, phản ánh các nội dung sau:

 - Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp giữa chợ Kỳ Tân và chợ An Chuẩn;

 - Chính quyền cần có biện pháp can thiệp, chỉ cho họp chợ An Chuẩn hoặc họp chợ Kỳ Tân; hoặc cho họp chợ An Chuẩn vào buổi sáng, họp chợ Kỳ Tân vào buổi chiều.

 - Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do họp chợ Kỳ Tân gây ra.

 Tại ngày tiếp công dân định kỳ, các ông Đặng Nở, Đặng On đã nghe lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của ông Đặng Nở, Đặng On và các hộ tiểu thương chợ An Chuẩn, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 13/7/2012)

 Kết luận: UBND tỉnh nhận thấy đến nay UBND huyện Mộ Đức đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của các hộ tiểu thương ở chợ An Chuẩn, xã Đức Lợi, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương; chợ Kỳ Tân, chợ An Chuẩn đều nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn đã được phê duyệt; chính quyền không thể can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động dân sự bình thường,phù hợp với pháp luật của người dân. Từ đó, đề nghị các ông Đặng On, Đặng Nở và các hộ tiểu thương chợ An Chuẩn phải thấy rõ việc yêu cầu chính quyền can thiệp chỉ cho họp chợ An Chuẩn hoặc chợ Kỳ Tân hoặc họp chợ An Chuẩn vào buổi chiều là không có cơ sở pháp lý để giải quyết.  

 Giao UBND huyện Mộ Đức tiếp tục chỉ đạo vận động, giải thích để các hộ tiểu thương hiểu rõ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tập thể cấp uỷ, chính quyền địa phương và các hộ tiểu thương; kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh về môi trường và an ninh trật tự trong quá trình hoạt động đối với chợ Kỳ Tân và chợ An Chuẩn.

 05. Ông Nguyễn Định (Địa chỉ: Xóm 7, thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi): Phản ánh việc ông đã chấp hành đến làm việc với Thanh tra tỉnh để làm rõ những nội dung có liên quan đến khiếu nại của ông Đinh Tiên Bường và cung cấp các loại giấy tờ, chứng cứ có liên quan đến phần diện tích đất ông khiếu nại đã được Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa giải quyết tại Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, và việc ông Đinh Tiên Bường không chấp hành thực hiện Thông báo kết luận số 71/TB-UBND ngày 17/9/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa.

 Kết luận: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn xử lý hành chính tỉnh để xem xét, xử lý báo cáo, kiến nghị của Thanh tra tỉnh đối với vụ việc của ông Đinh Tiên Bường theo quy định.

 06. Ông Nguyễn Tấn Cao (Địa chỉ: Xóm Đông Thọ, thôn Đông Hoà, xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (được bà Đinh Thị Châu ở thôn Bồng  Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng uỷ quyền): Khiếu nại việc UBND huyện Sơn Tịnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Vân, bà Đào Thị Cuộc tại thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh là không đúng quy định pháp luật đất đai và phản ánh thái độ không đúng mực của cán bộ Thanh tra huyện Sơn Tịnh khi làm việc với ông.

 Kết luận: Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Cao đề ngày 16/7/2012, tham mưu UBND tỉnh có văn bản giao nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét; sau đó Thanh tra tỉnh báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định.

 07. Bà Bùi Thị Trọng (Địa chỉ: Tổ 10, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi):  Bà Không đồng ý với nội dung trả lời của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 27/UBND ngày 09/01/2012 và Công văn số 788/UBND ngày 05/6/2012.

 Kết luận: Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc của bà Bùi Thị Trọng; tổ chức động viên, hoà giải giữa các thành viên gia đình bà Bùi Thị Trọng. Nếu quá trình động viên, hoà giải không thành, các thành viên trong gia đình bà Trọng vẫn tiếp tục có sự tranh chấp thì Chủ tịch UBND thành phố chủ trì đối thoại làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa người dân và cơ quan chuyên môn theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007, có văn bản trả lời và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khởi kiện đến Toà án nhân dân để được giải quyết theo quy định pháp luật.

       08. Bà Nguyễn Thị Hợi (Địa chỉ: Tổ 8, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho bà được hưởng chính sách bảo trợ xã hội thuộc diện người cao tuổi.

 Kết luận: Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2107/UBND-NC ngày 29/6/2012, tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời cho công dân trước ngày 31/7/2012.

 09. Ông Võ Hoàng Nam (Địa chỉ: Số 178 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Phản ánh lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại không có kết quả, không giải đáp thẳng những nội dung ông không đồng ý với  Quyết định giải quyết khiếu nại số 491/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ông cho rằng, UBND huyện Sơn Tịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh chưa làm đúng trách nhiệm với công dân. Ông kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết yêu cầu.

 Kết luận: Ghi nhận những nội dung kiến nghị của ông Võ Hoàng Nam tại buổi tiếp công dân để báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo xử lý.

 Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 107/TB-UBND ngày 23/5/2012 tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 5/2012 về trường hợp của ông Võ Hoàng Nam, đề xuất hướng xử lý tiếp theo.

 10. Ông Nguyễn Văn Triêm (Địa chỉ: Tổ 12, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Phản ánh việc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chậm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thẩm tra, xác minh, kết luận đơn khiếu nại của ông.

 Kết luận: Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/4/2012; kết luận vụ việc, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2012.

 

11. Ông Phạm Tấn Nguyên (Địa chỉ: Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi): Phản ánh việc ông đã phát sinh đơn thực hiện quyền khiếu kiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2251/UBND-NC ngày 12/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, gửi đến UBND huyện Sơn Tịnh, Toà án nhân dân huyện Sơn Tịnh để yêu cầu xem xét, giải quyết vụ việc, nhưng đến nay UBND huyện Sơn Tịnh, Toà án nhân dân huyện Sơn Tịnh vẫn cứ đùn đẩy, né tránh việc thụ lý, giải quyết đơn của ông theo quy định của pháp luật.

 Kết luận: Giao Văn phòng UBND tỉnh có văn bản đôn đốc UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương thực hiện Công văn số 1740/UBND-NC ngày 05/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 12. Ông Trần Minh Đức (Địa chỉ: Tổ 21, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Đề nghị giải thích rõ cho ông về việc UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đã tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, vì việc kiểm tra, rà soát này đã làm ảnh hưởng đến việc ông xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 Kết luận: Vụ việc này có liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đức Viêm, ở tổ 21, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện Công văn số 904/UBND-NC ngày 30/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định và có văn bản trả lời cho công dân.

 Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2012 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện và chấp hành theo quy định của pháp luật./.


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo nội dung Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

​ Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016.

 

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ngãi thế nào?
  Xấu
  Đẹp
  Bình thường