English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276281
Đang online: 96

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/6/2018

Đăng ngày: 13/06/2018; 192 lần đọc
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 08/6/2018.

Theo đó, về đề án Đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1, giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án; gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 

Các vấn đề liên quan đến Công viên địa chất Lý Sơn - phần lập hồ sơ trình UNESCO, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn tham khảo ý kiến các chuyên gia, thực hiện điều tra xã hội học để xác định, điều chỉnh tên di sản “Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh” cho phù hợp.

 

Quy hoạch, khoanh vùng khu vực cần bảo tồn, tôn tạo liên quan đến di sản. Thống nhất mở rộng diện tích công viên như Báo cáo số 11/BC-BQL ngày 23/5/2018 của Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn. Tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2018 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Hội thảo quốc tế trong năm 2019 và hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO trước ngày 30/11/2019.

 

Về giải quyết kinh phí còn nợ của Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện việc đầu tư, hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động trước 31/12/2018 theo đúng cam kết của Trường đối với UBND tỉnh tại Báo cáo số 66/BC-CĐCT ngày 26/4/2018.

 

Việc miễn, giảm hoặc giãn thời hạn thu khoản ngân sách nhà nước đã đầu tư (khoảng 13,28 tỷ đồng) theo đề nghị của Trường, UBND tỉnh sẽ xem xét sau ngày 31/12/2018 khi Trường đã thực hiện đúng cam kết.

 

Quá thời hạn nêu trên mà dự án vẫn chưa đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án, hoàn trả cho Trường khoản kinh phí 7,2 tỷ đồng và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục xây dựng, sớm đưa công trình vào hoạt động theo đúng quy định, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.

 

Về đất kinh doanh của Công ty cổ phần May 28: Theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt của tỉnh thì vị trí này là đất cơ sở văn hóa, theo quy hoạch xây dựng là đất xây dựng công cộng. Việc quy hoạch của tỉnh là thực hiện định hướng của Chính phủ, đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh ra ngoài trung tâm thành phố để đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông,... Do vậy, Công ty cổ phần May 28 chuẩn bị phương án để thực hiện việc di dời công xưởng sản xuất ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ Công ty trong việc di dời cơ sở sản xuất và bố trí đất xây dựng mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích