English Thứ Bảy, 23-06-2018, 16:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74174030
Đang online: 85

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/6/2018

Đăng ngày: 13/06/2018; 159 lần đọc
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 08/6/2018.

Theo đó, về đề án Đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1, giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án; gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 

Các vấn đề liên quan đến Công viên địa chất Lý Sơn - phần lập hồ sơ trình UNESCO, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn tham khảo ý kiến các chuyên gia, thực hiện điều tra xã hội học để xác định, điều chỉnh tên di sản “Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh” cho phù hợp.

 

Quy hoạch, khoanh vùng khu vực cần bảo tồn, tôn tạo liên quan đến di sản. Thống nhất mở rộng diện tích công viên như Báo cáo số 11/BC-BQL ngày 23/5/2018 của Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn. Tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2018 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Hội thảo quốc tế trong năm 2019 và hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO trước ngày 30/11/2019.

 

Về giải quyết kinh phí còn nợ của Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện việc đầu tư, hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động trước 31/12/2018 theo đúng cam kết của Trường đối với UBND tỉnh tại Báo cáo số 66/BC-CĐCT ngày 26/4/2018.

 

Việc miễn, giảm hoặc giãn thời hạn thu khoản ngân sách nhà nước đã đầu tư (khoảng 13,28 tỷ đồng) theo đề nghị của Trường, UBND tỉnh sẽ xem xét sau ngày 31/12/2018 khi Trường đã thực hiện đúng cam kết.

 

Quá thời hạn nêu trên mà dự án vẫn chưa đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án, hoàn trả cho Trường khoản kinh phí 7,2 tỷ đồng và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục xây dựng, sớm đưa công trình vào hoạt động theo đúng quy định, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.

 

Về đất kinh doanh của Công ty cổ phần May 28: Theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt của tỉnh thì vị trí này là đất cơ sở văn hóa, theo quy hoạch xây dựng là đất xây dựng công cộng. Việc quy hoạch của tỉnh là thực hiện định hướng của Chính phủ, đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh ra ngoài trung tâm thành phố để đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông,... Do vậy, Công ty cổ phần May 28 chuẩn bị phương án để thực hiện việc di dời công xưởng sản xuất ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ Công ty trong việc di dời cơ sở sản xuất và bố trí đất xây dựng mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích